Intergamma, het moederbedrijf van Gamma, Gamma België en Karwei boekte in 2022 € 1,523 mrd omzet en een winst (EBITDA) van € 176 mln.

"Goede resultaten", noemt de moeder van Gamma en Karwei het zelf in het persbericht waarin ze de 2022-cijfers bekendmaken. De oplopende inkoopprijzen en energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben enige weerslag op de resultaten, die desondanks stabiel zijn. Intergamma merkt een sterk gestegen vraag naar duurzame en verduurzamende artikelen.

Joost de Beijer, sinds september 2022 de CEO van Intergamma, spreekt van een succesvol jaar: “Ondanks de nasleep van Corona en de oorlog in Oekraïne zijn in het boekjaar 2022 opnieuw goede resultaten gerealiseerd. De resultaten in de afgelopen jaren hebben de basis gelegd voor een solide financiële uitgangspositie om verdere stappen te kunnen zetten. Dit jaar zijn we onder meer aan de slag gegaan met het verder verduurzamen van onze supply chain. In de komende jaren willen we steeds grotere stappen zetten om niet alleen te groeien, maar ook als bedrijf en als leverancier van doe-het-zelf steeds duurzamer te worden. Want Intergamma kan een grote bijdrage bieden bij onder meer het verduurzamen van woningen.”

Winkelomzet en winst Intergamma in 2022:

  • De netto winkelomzet kwam in 2022 uit op € 1,523 mrd (2021: € 1,419 mrd)
  • De EBITDA kwam in 2022 uit op € 176 mln (2021: € 191 mln)
  • Let op: in al deze cijfers tellen de Belgische Gamma-winkels ook mee

Operationele resultaten 2022

In 2022 behaalde Intergamma een winkelomzet van € 1,523 mrd. Dat geeft een plus van 7% vergeleken met 2021, het jaar waarin de winkels in Nederland in januari nog gedeeltelijk gesloten waren wegens Corona. De winst (EBITDA) bedroeg in 2022 € 176 mln. Dat is 8% minder dan in 2021.

De omzet in het tweede halfjaar 2022 ontwikkelde zich positief, wat mede toe te schrijven was aan de verduurzamingsmaatregelen die veel consumenten namen om de stijgende energieprijzen voor te zijn.

Omzetverdeling en -ontwikkeling over de jaren

Over de verdeling tussen België en Nederland laat Intergamma geen details los. Wel laten ze weten dat de groei in Nederland logischerwijze hoger lag dan in België. Logisch, aangezien België in het jaar 2021 geen lockdown kende. Ook over de verdeling tussen winkelomzetten en online omzetten wil Intergamma niets kwijt behalve dat het online omzet-aandeel niet gegroeid is. En ook dat is logisch, omdat de winkels in 2021 meerdere maanden gesloten waren vanwege Corona en online toen het enige – en snelgroeiende – omzetkanaal was. Op die ontwikkeling ging Intergamma online nog bijna ‘nat’, zo verklapte Anouk Beeren vorig jaar aan MIX.

Hieronder zetten we de cijfers van de jaren 2019-2022 nog eens op een rijtje.

xmln 2022 2021 2020 2019
omzet 1.532 1.419 1.703 1.407
ebitda 176 191 188 136

Intergamma vergeleken met de markt? En met Hornbach?

Ter vergelijking kijken we naar GfK’s DIY Recap, de benchmark voor de totale Nederlandse markt. GfK laat voor 2022 een groei van +13% zien in omzet en +5% in stuks. Zo gezien is de 7% van Intergamma aan de magere kant, al is die mede bepaald door de lagere Belgische groei. Kijken we naar de 2022-cijfers van de complete internationale Hornbach-groep dan zien we een plus van 6,6%. Die is dan wel over de maanden maart 2022 tot en met februari 2023 en is een gemiddelde van de groei in alle Europese landen waar Hornbach actief is.

Duurzaamheidsverslag

Bij het jaarverslag over 2022 heeft Intergamma voor het eerst ook een Duurzaamheidsverslag gepubliceerd. In 2022 is Intergamma in staat geweest om de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 met 8 procent te reduceren ten opzichte van 2021, het jaar van de nulmeting. Een eerste stap in de ambitie om in 2030 de uitstoot te hebben gehalveerd en in 2050 net zero te behalen.

Door de metingen en rapportages te publiceren toont Intergamma dat het transparant wil werken om de gestelde doelen voor 2030 en 2050 te halen, zoals die zijn benoemd in het Science Based Targets initiative.