Optimistische branchewind raakt Spoga

Optimistische branchewind raakt Spoga

In heel wat segmenten is de kredietcrisis duidelijk voelbaar. De tuin blijft buiten schot, in ieder geval in ons land en in Duitsland. Ook de prognoses zijn, volgens branchekenners, gunstig. Ook voor motoristen, want kwaliteit staat in alle opzichten centraal. Op zo’n vruchtbare bodem kan ook een Spoga bloeien.

In heel wat segmenten is de kredietcrisis duidelijk voelbaar. De tuin blijft buiten schot, in ieder geval in ons land en in Duitsland. Ook de prognoses zijn, volgens branchekenners, gunstig. Ook voor motoristen, want kwaliteit staat in alle opzichten centraal. Op zo’n vruchtbare bodem kan ook een Spoga bloeien.

Waar de retail ons land tot aan de vooravond van de crisis doordieselde, klonken er al enkele jaren wisselende geluiden uit de ons omringende markten. Verschillende segmenten in Duitsland piepten en knersten, maar de tuin bleef van sterke erosie gevrijwaard. BBE Retail Experts becijferen het ‘groene’ marktvolume in 2008

Advertentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief