In de strijd tegen Intergamma’s Operatie Guinness verwijst de Bourrelier Group naar andere aandeelhouders die ook niet voor de plannen zijn. In werkelijkheid lijken de Fransen alleen te staan in hun verzet.

Bourrelier Group – voorheen Bricorama – blijft zich verzetten tegen Operatie Guinness waar de meerderheid van aandeelhouders zich in februari achter schaarde. Daartoe vroeg de Franse franchisenemer en aandeelhouder (75 winkels en 3,4% van de aandelen) om een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Tijdens die vergadering (9 mei) eist Bricorama opheldering over de positie van franchisenemers die zich verzetten tegen project Guinness.

‘De zeven’ bestaan niet meer
In een persbericht noemt Bourrelier Group een groep van zeven aandeelhouders die – net als Bourrelier zelf – zijn beslissing handhaaft om te weigeren deel te nemen aan Operatie Guinness in zijn huidige vorm. Navraag leert MIX dat ‘de groep van zeven’ eigenlijk niet meer bestaat. Die groep van aandeelhouders schaarde zich vorig jaar achter Bourrelier Group toen die Intergamma voor de rechters van de Ondernemingskamer daagde.

Scheuring voorkomen
Navraag leert MIX dat ‘de zeven’ sinds de Ondernemingskamer niet meer als groep opereren. Sommigen van de zeven stemden in februari tegen, anderen stemden blanco. Die blanco-stemmers waren nog steeds tégen Guinness, maar stemden blanco om een scheuring binnen Intergamma te voorkomen, ongeacht wat de meerderheid van aandeelhouders zou beslissen.

Dat Bourrelier de aanstaande aandeelhoudersvergadering aanvroeg, is een solo-actie van deze franchisenemer, verzekert een insider uit ‘het nee-kamp’ MIX. Al kan de beantwoording van de gestelde vragen op de aanstaande vergadeirng volgens hem ook in het belang zijn van andere franchisenemers.

Bourrelier Group schuwt stevige taal niet. Tegen MIX noemde woordvoeder Blaauwendraad Guinness een ‘onbesuisde actie’ en een ‘Stalinistische methode’.