Bourrelier Group (v/h Bricorama) blijft gewoon franchisenemer van Intergamma. Hoezeer de franchisenemer zich ook verzet tegen Operatie Guinness. Dat is althans de verwachting van Intergamma-CEO Harm Jan Stoter. In een reactie rept Bourrelier echter van 'rechtmatige beëindiging van de franchiseovereenkomst'.

MIX sprak Harm Jan Stoter in een uitgebreid interview. Daarin sprak Stoter onder andere over de exit Van Van Neerbos in Operatie Guinness en de bezwaren die franchisenemer Bourrelier Group daartegen had.

Minder impact
Kan Bourrelier Intergamma ook in een patstelling brengen, net als Van Neerbos in het verleden deed? “Nee hoor”, zegt Stoter stellig. “Bourrelier heeft maar 3% van de aandelen en minder impact. Op franchisevlak hebben ze een contract dat ze gewoon moeten nakomen. Dat geldt overigens vice versa.” Maar zo’n contract was er met Van Neerbos toch ook?
Toch is de situatie met Bourrelier anders, volgens Stoter. “We zijn meer aan elkaar verbonden. Voor Intergamma zijn ze belangrijk met 17% van de omzet. Maar Intergamma is voor hen ook belangrijk. Zij geven steeds aan te willen investeren en de rest is in het contract geregeld.”

'Bourrelier blijft'
Is het denkbaar dat Bourrelier bij Intergamma zou vertrekken? “We hebben vrijwillige franchisecontracten, Die lopen steeds vijf jaar, maar zijn verschillend per winkel.” Bourrelier kan dus niet met al zijn winkels ineens vertrekken. Geldt er ook nog een concurrentiebeding op de locaties? “Er geldt zelfs een aanbiedingsplicht. Die is nog heftiger dan een concurrentiebeding.” Maar Stoter memoreert een persoonlijke afspraak tussen hem en Bourrelier. “Hij is verantwoordelijk voor 75 winkels en 2.000 werknemers. Wij voor 300 winkels en iets meer mensen. We hebben elkaar nodig en spraken in het verleden af dat we het belang van de winkels en de werknemers altijd voorop zouden stellen. Een persoonlijk meningsverschil mag dat nooit in de weg staan. Ik houd me aan die afspraak en ga er van uit dat hij dat ook doet.”

De kans dat Bourrelier eind 2019 nog onderdeel is van Intergamma schat Stoter op 100%. “Ze zijn een gerespecteerd franchisenemer en ik wil graag dat ze bij ons blijven.”

Reactie Bourrelier Group

In een reactie op Stoters quotes stelde Bourelier Group een uitgebreid statement op. Daarin neemt de franchisenemer 'rechtmatige beëindiging van de franchiseovereenkomst' in de mond.

“Bourrelier Group (BG) heeft haar standpunt bekendgemaakt en verwijst dan ook naar haar eerdere persberichten over haar participatie in Intergamma.

BG is inderdaad nog franchisenemer en aandeelhouder van Intergamma, samen met zeven andere franchisenemers. Samen hebben deze franchisenemers 105 bouwmarkten met een Gamma of Karwei formule. De andere franchisenemers, met 120 winkels, hebben project Guinness goedgekeurd, zijn nu sub-franchisenemers van Intergamma Holding en hebben aanvaard om via een substantiële inhouding op hun inkomsten onder de franchiseovereenkomst de transactie mee te financieren.

De directie van Intergamma weigert nog steeds duidelijkheid te geven over de positie van de niet deelnemende franchisenemers en schiet tekort in het maken van voor de toekomst noodzakelijke afspraken en de vastlegging van haar  eerdere toezeggingen. De directie laat onduidelijkheid bestaan over de financiële stromen tussen het oorspronkelijke Intergamma en de nieuwe acquisitiestructuur. De directie geeft niet thuis op het verzoek om werkafspraken te maken die het hoofd bieden aan het tegenstrijdig belang tussen de deelnemende franchisenemers, eigen winkels en de niet deelnemende franchisenemers. De directie van Intergamma drijft daardoor een wig tussen haar eigen organisatie en de ondernemers met een Gamma of Karwei formule, ook onderling.

BG heeft veel concessies gedaan om de doe-het-zelfactiviteiten in de Benelux te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het groter en sterker maken van Intergamma. De directie en raad van commissarissen van Intergamma hebben bij het doorvoeren van de fundamentele en strategische wijzigingen geen rekening gehouden met de standpunten van BG. Dat doet de directie nu nog steeds niet. Als gevolg van de informatie die Intergamma heeft verstrekt, na interventie van de Ondernemingskamer en na herhaaldelijk aandringen, heeft BG ontdekt dat Intergamma heimelijk de belangen van haar franchisenemers heeft geschaad en de franchiseovereenkomst niet is nagekomen. Intergamma is in ieder geval tekortgeschoten in de uitbetaling van de bonussen, kortingen en overige leveranciersbijdragen aan de franchisenemers en het afleggen van verantwoording over haar resultaten.

BG vordert van Intergamma wat Intergamma haar nog moet betalen. Ten aanzien van een mogelijk vertrek van BG is het juist dat BG verplichtingen heeft volgens de franchiseovereenkomsten, maar de overeenkomst bevat verplichtingen en rechten aan beide kanten. Tekortschieten onder de franchiseovereenkomsten, zoals Intergamma heeft gedaan, kan leiden tot een rechtmatige beëindiging van de franchiseovereenkomsten, zonder toepassing van de termijnen of aanbiedingsplicht waaraan de directie van Intergamma in het artikel van 6 september 2018 refereert. Bourrelier Group en de familie Bourrelier zullen hun belangen beschermen, met name ook met het oog op de belangen van hun werknemers.”