De rechter oordeelde over de klachten van Bricorama aan Intergamma's adres. Reacties op die uitspraak zijn behoorlijk wisselend. Intergamma is tevreden, opponenten spreken van een tik op Intergamma's vingers.

Intergamma is kort van stof over de beslissing van de Ondernemingskamer over Operatie Guinness: "Wij zijn tevreden over de uitspraak van de Ondernemingskamer. In het belang van de onderneming zullen wij op korte termijn in overleg treden met alle betrokken over de plannen die nu voorliggen. Het is van belang dat dit proces in alle rust kan plaatsvinden, daarom doen wij op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen."

'Tik voor Intergamma'

Bricorama wist zich in de rechtbank gesteund door zeven andere franchisenemers. Zij interpreteren het vonnis heel anders en stuurden een persbericht uit met de kop: 'Ondernemingskamer deelt tik uit aan Intergamma.'

-------

PERSBERICHT 'DE ZEVEN'

Volgens 'de zeven' constateert de Ondernemingskamer vele gebreken in besluitvormingsproces. Het persbericht: "De zeven aandeelhouders-franchisenemers van Intergamma (Filippo c.s.) die het verzoek aan de Ondernemingskamer (OK) tot ingrijpen in (beleid) Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) van Intergamma n.a.v het ‘Project Guinness’ hebben gesteund zien de uitspraak van de Ondernemingskamer van vanmiddag als steun voor hun bezwaren. De uitspraak opent de weg om tot een betere oplossing voor alle franchisenemers te komen.

De OK deelt de mening van betrokken franchisenemers inzake de gebreken in het besluitvormingsproces. De OK oordeelt dat de informatievoorziening door Intergamma in eerder stadium gebrekkig was en de -pas door Intergamma ter zitting toegezegde- ontbrekende informatie belangrijk is om tot een goede afweging te komen. Ook steunt de OK de mening van deze franchisenemers dat Intergamma een aantal procedurele fouten heeft gemaakt in de besluitvorming, bijvoorbeeld tijdens de BAvA en inzake de tegenstrijdige belangen binnen de Raad van Commissarissen.

Omdat Intergamma heeft aangegeven de eerdere besluitvorming te annuleren en -samen met de eerder ontbrekende informatie- opnieuw aan franchisenemers voor te leggen houdt de OK iedere beslissing aan. Wel kunnen uit de uitspraak duidelijke ‘instructies’ van de OK worden afgeleid waar de informatieverstrekking en besluitvorming aan moet voldoen. Als Intergamma hier niet aan voldoet kunnen de 7 franchisenemers en Bricorama terug naar de OK.  De betrokken franchisenemers verwachten dat Intergamma open staat voor aanpassing van project Guinness zodat een beter voorstel op maximaal draagvlak van franchisenemers kan rekenen.

EINDE PERSBERICHT 'DE ZEVEN'

De zeven franchisenemers aan de zijde van Briocrama heten in de procesgang 'Filippo c.s.'. Cees Filippo deed in de rechtbank een emotionele oproep: "Intergamma dreigt versplinterd te raken".