Bricorama ving bot bij de Ondernemingskamer. De rechter oordeelde dat Intergamma niet hoefde te stoppen met operatie Guinness. Er hoeft ook geen bestuurder benoemd te worden naast Harm Jan Stoter, evenmin als een tijdelijke commissaris. De voorgenomen inbreng van de winkels van Van Neerbos (CRH) kan dus doorgang vinden.

Persbericht van de Ondernemingskamer:

"Vandaag heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat Intergamma de beoogde overname van haar grootste franchisenemer Van Neerbos Groep (Operatie Guinness) ter besluitvorming kan voorleggen aan haar aandeelhouders/franchisenemers."

Het gaat allemaal om het plan van Intergamma om de 156 winkels van Van Neerbos Bouwmarkten (CRH) over te nemen en in te brengen in de Intergamma-organisatie die dan gelijktijdig een nieuwe structuur krijgt. (Zie Intergamma zoekt meer grip en MIX-berichten over Operatie Guinness

Bricorama en een groep andere aandeelhouders/franchisenemers, hadden verzocht Intergamma te verbieden de overname van Van Neerbos Groep door te zetten. Zij hadden voorts verzocht een tijdelijk bestuurder en een tijdelijk commissaris te benoemen met het oog op de besluitvorming over een overname van Van Neerbos Groep.

Bezwaren

Bricorama, franchisenemer met 75 Gamma en Karwei bouwmarkten, en een groep andere franchisenemers hebben bezwaren tegen project Guinness. Die bezwaren hebben betrekking op de gevolgen van de overname voor Intergamma en haar franchisenemers en op de besluitvorming over het project.

Oordeel Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer stelt voorop dat het aan het bestuur van Intergamma, de raad van commissarissen en de aandeelhouders/franchisenemers is om te beoordelen of de aan project Guinness verbonden voordelen en kansen opwegen tegen de daaraan verbonden nadelen en risico’s. De franchisenemers hebben bovendien de keuze al dan niet deel te nemen in de overname van Van Neerbos Groep.

Met betrekking tot de inhoudelijke bezwaren van Bricorama en een deel van de andere aandeelhouders/franchisenemers, oordeelt de Ondernemingskamer dat deze van onvoldoende gewicht zijn om besluitvorming over project Guinness te blokkeren.

De Ondernemingskamer constateert dat aan de besluitvorming een aantal gebreken kleeft, in het bijzonder met betrekking tot de informatievoorziening over project Guinness en de rol van de door Van Neerbos Groep benoemde commissarissen van Intergamma. Omdat Intergamma Project Guinness opnieuw aan haar aandeelhouders/franchisenemers zal voorleggen, kunnen die gebreken dan worden hersteld."

--------------

In de rechtszaak van 30 november heeft Intergamma al toegezegd om meer informatie over de CRH-deal te delen met de aandeelhouders. Dat zal gebeuren op een nader te bepalen informatiebijeenkomst. Daarna zal een nieuwe Aandeelhoudersvergadering plaatsvinden waarop Operatie Guinness in stemming wordt gebracht. Door de gang van zaken dreigde versplintering binnen de franchise-gelederen. Bricorama en zeven medestanders hadden de schijn tegen en de andere aandeelhouders wilden dóór.

Check het letterlijke persbericht van de Ondernemingskamer