Intergamma en dertig aandeelhouders zijn bevreesd voor een machtsgreep van franchisenemer Bricorama. Bricorama wijst de veronderstelde ‘hang naar control’ expliciet van de hand en stelt dat haar alternatieve plan voor álle franchisenemers béter is dan Intergamma’s Operatie Guinness. Zeven aandeelhouders willen een kans voor Bricorama’s alternatief. In de ogen van de andere aandeelhouders heeft de Franse franchisenemer de schijn tegen en is het welletjes geweest.

Nader bericht over de rechtszaak van Bricorama tegen Intergamma:

CRH wil van Van Neerbos Bouwmarkten met zijn 156 winkels af. Dat is een feit. Bricorama (75 winkels en 3,4% van de Intergamma-aandelen) probeerde tussen april 2016 en begin juli 2016 al op eigen houtje om Van Neerbos Bouwmarkten in zijn geheel over te nemen van CRH. Die poging liep spaak op Bricorama’s voorwaarde om de zeggenschap binnen Intergamma naar zich toe te trekken, zo citeert Intergamma’s advocaat uit CRH-stukken in het procesdossier.
Parallel aan Bricorama’s onderhandelingen met CRH was Intergamma zelf ook in gesprek met de Ieren. Dat was Bricorama destijds niet bekend, maar verklaart volgens de Fransen ‘achteraf waarom de onderhandelingen destijds zijn afgebroken’.

Derde poging
In het najaar van 2016 deed Bricorama nog een poging om sámen met Intergamma de winkels van Van Neerbos te kopen en gelijktijdig zijn eigen winkels in te brengen. Dit alles onder de mogelijke financiering van een private equity-partij.
Ook die poging liep spaak, zo meldde de advocaat van Intergamma ter zitting. “Naar later bleek had Intergamma al overeenstemming bereikt met CRH”, meldt Bricorama. In 2017 nam namens Bricorama Evert Blaauwendraad zitting in de Commissie Guinness die Intergamma’s gelijknamige plan namens de franchisegevers tegen het licht hield.

Commissieleden tégen Guinness
Drie van de vier commissieleden zijn franchisenemer. En alledrie spraken zij zich uit tegen Intergamma's Operatie Guinness. Eén van hen was Cees Filippo, de tweede Geza Csikos en de derde Evert Blaauwendraad (Bricorama).
Alledrie deze franchisenemers mochten onder geheimhouding de financiële details van Operatie Guinness inzien en zijn nu dus tegen dat plan. Da’s niet toevallig, zegt een woordvoeder van ‘de zeven’ die zich ter zitting als ‘Filippo cum suis’ achter Bricorama schaarden. Zij willen Operatie Guinness tegenhouden en het alternatieve plan van Bricorama tenminste een kans geven.
'De zeven' benadruken overigens dat het weliswaar 7 tegen 30 lijkt, maar dat zij bijna de helft van de Intergamma-omzet vertegenwoordigen als je daarin CRH/Van Neerbos niet meetelt.

Beter alternatief?
De woordvoerder van ‘de zeven’ medestanders van Bricorama: “Wij nemen het plan van Bricorama serieus. Niet omdat het plan met ons overlegd is, maar als schets van een oplossingsrichting die in overleg met alle aandeelhouders-franchisenemers nader zou moeten worden uitgewerkt. Omdat het een beter alternatief lijkt. Wij steunen met name het idee van Bricorama om alle aandeelhouders-franchisenemers de mogelijkheid te geven hun aandelenbezit en omzet in balans te brengen en bij te kopen. Dit geldt niet alleen voor een grote partij als Bricorama, maar ook voor veel andere aandeelhouders-franchisenemers.”

Wantrouwen
Intergamma en de dertig andere franchisenemers denken daar heel anders over. Zij blijken zeer wantrouwend jegens Bricorama’s agenda. Alle mooie woorden ten spijt, kon de Bricorama-advocaat die argwaan niet wegnemen. Het Bricorama-plan werd weggezet als ‘non-actionable’ en met te weinig ‘deal-certainty’. Maar vooral stak het de voorstemmers dat Bricorama in zijn eigen plan een meerderheid van de aandelen zou kunnen verwerven.
Zelfs toen Bricorama toezegde zich contractueel te willen beperken tot een minderheidsbelang vond dat geen weerklank.” In de wandelgangen was menigeen bevreesd voor ‘sideletters’ van Bricorama met een van ‘de zeven’ nee-stemmers waarmee de Fransen naderhand toch een meerderheid zouden kunnen bemachtigen.
Bricorama verklaarde naderhand nog aan MIX dat er geen side-letters zijn met één van de zeven nee-stemmers, maar ook dat lijkt de argwaan niet weg te nemen.

‘Niets te onderhandelen’
Los van het wantrouwen, zijn de voorstanders van Guinness ‘transactiemoe. Volgens de advocaat van deze 30 aandeelhouders willen zij 'in de Gamma- en Karwei-modus' om Hornbach het hoofd te bieden. Goed alternatief of niet, ze willen niet langer wachten. En CRH? Ondanks de einddatum van de deal met Intergamma per 31-12-2017 zijn zij heel stellig over Operatie Guinness: “Er is een deal, er valt niets te onderhandelen, we moeten door!”

Lees meer over de strijd tussen Bricorama en Intergamma rond het uittreden van CRH/Van Neerbos in Operatie Guinness.