Franchisenemer Bricorama sleept Intergamma voor de rechter. De inzet: een onafhankelijk bestuurder naast Harm Jan Stoter, een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, onmiddellijke stillegging van Operatie Guinness en een enquete onder aandeelhouders.

Wat is er allemaal aan de hand binnen Intergamma? Intergamma zoekt naar meer grip op de franchise-organisatie als geheel. De huidige structuur van franchisenemers en aandeelhouders is niet de meest optimale om snel in te spelen op de markt. De uitrol van het nieuwe Focus-format van Gamma en het Q-concept van Karwei vergt binnen een club als Intergamma nu eenmaal meer tijd doordat het nodig is alle franchisenemers en aandeelhouders daarin mee te krijgen. Zie 'Tijd van wachten voorbij' en 'Karwei bouwt onderhuids al om'.

Winkels en aandelen: onnavolgbaar verband
Aandeelhouders en franchisenemers zijn bij Intergamma twee verschillende begrippen. Niet alle franchisenemers hebben evenveel aandelen en niet alle aandeelhouders hebben evenveel winkels. Intergamma zelf heeft slechts 3,9% van de aandelen in bezit en 9 winkels (overgenomen van voormalig franchisenemer Rab). Sommige franchisenemers hebben bijvoorbeeld 6% van de aandelen en maar een paar winkels terwijl Bricorama met 75 winkels in Nederland en België slechts 3,4% van de aandelen bezit.

Guinness: overname aandelen en winkels CRH
Van Neerbos Bouwmarkten - dochter van het Ierse CRH - is de grootste aandeelhouder en franchisenemer met 156 winkels en 46% van de aandelen. Het is officieel niet bevestigd dat de Ieren daar afstand van willen doen, maar Intergamma's operatie Guinness is er op gericht die aandelen en winkels over te nemen. Ze zouden dan - samen met de aandelen van Intergamma - in een stichting worden ondergebracht die door Intergamma en franchisenemers samen bestuurd zou worden. De overnamesom komt volgens De Telegraaf deels uit eigen middelen van Intergamma en deels uit een banklening en een 'vendor loan' van CRH. Intergamma wil die leningen de komende vijf tot zeven jaar aflossen uit de winst van de CRH-vestigingen en een korting op de winstuitkering van de andere aandeelhouders. Die zouden samen ongeveer € 140 mln moeten betalen, aldus De Telegraaf.

Meerderheid voor? Of helft tegen?
Met dat plan ging in een Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders 76% van de aandeelhouders (% van aandelen) akkoord. Dat betekent dat houders van 24% van de aandelen zich niet achter dat plan schaarden. Bricorama (3,4%) is er daar één van. Volgens Bricorama is bijna de helft van de overblijvende aandeelhouders (naast belanghebbenden Intergamma en CRH zelf) het dus niet met operatie Guinness eens. "In een franchise-organisatie met een coöperatieve gedachte is het belangrijk om breed draagvlak te hebben. Als je dat niet hebt, kun je zulke scherpe reacties verwachten." Over scherp gesproken: Bricorama 'verzoekt' de Ondernemingskamer om Intergamma te laten stoppen met operatie Guinness, een bestuurder naast Harm Jan Stoter aan te stellen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen te vervangen en een enquete te houden onder de aandeelhouders over het beste plan voor de toekomst.

Bricorama: 'wij willen niet verkopen'
Qua toekomstplan zegt Bricorama: "Kijk naar Hunkemöller. Daar heeft de franchisegever een private equity-partij gevonden met een zak geld om de franchisenemers uit te kopen. Dat is helder beleid. Zorg dat je iedereen meekrijgt, of koop iedereen uit. Maar die situatie is bij Intergamma niet aan de orde. Daar hebben zij de middelen niet voor en wij willen niet verkopen", klinkt het stellig.
In een eerder bericht wees MIX al eens op stukken waarin Bricorama zijn winkels wel degelijk van de hand zou willen doen aan Intergamma in een structuur waarin de winkels van Rab, die van CRH en die van Bricorama als eigendom aan de ene kant van Intergamma zouden hangen en de winkels van franchisenemers die 'door willen winkelen' in een coöperatie aan de andere kant.

Bricorama: stabiel of in slecht weer?
Bricorama wijst die suggestie opnieuw van de hand. "Eind 2016 was onze balans ijzersterk met een solvabiliteit van 53% en een eigen vermogen van € 323 mln. We hebben onze winkels in Spanje en Frankrijk verkocht, die worden in het voorjaar van 2018 geleverd en dan ontvangen we een serieus bedrag."
De Telegraaf vond echter uit dat het helemaal niet zo goed gaat met Bricorama en dat het bedrijf binnenkort niet meer aan de eisen van de bank lijkt te kunnen voldoen. De krant meldt dat de netto-winst in het eerste half jaar van 2017 verdampte tot iets meer dan € 150.000. Uit de halfjaarcijfers van Bricorama blijkt dat die winst in het eerste hafjaar van 2016 nog een slordige € 7,5 mln bedroeg. De omzet in die twee halfjaren bleef ongeveer gelijk op ca € 365 mln, maar de inkoopprijs van de omzet steeg met € 6,5 mln.

Andere aandeelhouders?
Bricorama verwacht dat de aandeelhouders die ook tegen Guinness zijn, zich binnenkort voegen in de procedure bij de Ondernemingskamer. Wie dat zijn, wil Bricorama niet zeggen. "Maar het zijn er minder dan tien." Dat gaat om het aantal aandeelhouders. Samen hebben zij dus 24% van de aandelen in bezit. Dat zegt echter niets over het aantal winkels dat zij bezitten of het inkoopvolume dat zij vertegenwoordigen.

Op 30 november is de zitting van de Ondernemingskamer. Bricorama verwacht binnen twee weken daarna uitspraak over de spoedeisende zaken (bestuurder naast Stoter, nieuwe voorzitter RvC en stopzetting operatie Guinness). De uitslag van de enquete kan nog maanden - zoniet jaren - op zich laten wachten.

En Intergamma? Die onthoudt zich van elk commentaar zolang de zaak onder de rechter is.