Vakinfo voor de bouwgroothandel

Provak

Provak is een winkelformule van inkoopcombinatie Transferro. Het is een zusterformule van Probin voor bouw en industrie.

Ondernemers kunnen lid (en aandeelhouder) zijn van inkoopcombinatie Transferro zonder lid te zijn van een van Transferro’s winkelformules. Dan kopen ze samen in en runnen ze hun winkel onder hun eigen naam.

Sommige leden voeren wel de Provak-formule voor consumentgerichte ijzerwarenhandel of de Probin-formule voor de meer B2B-gerichte professionele toelevering van ijzerwaren en gereedschappen.

Maar de Provak-formule wordt sinds 2021 niet meer officieel ondersteund door Transferro.

Kerngegevens
Formulenaam: Provak
Organisatievorm: Franchise
Franchisegever: Transferro
Aantal winkels NL: 0 (1-1-2022)

Interessante trefwoorden o.a.:
ProvakProbinTransferro