De omzet van PontMeyer heeft het afgelopen jaar een stijging doorgemaakt van 8% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat laat de onderneming weten in een persbericht.

In 2014 draaide de houthandel een omzet van € 284,8 mln, € 21 mln meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd was er wel een kostenstijging van 2,4% ten opzichte van het jaar ervoor.

Bestuursvoorzitter Anne Schouten spreekt van een tevredenstellend operationeel resultaat. "PontMeyer heeft zich de afgelopen jaren aangepast aan de marktomstandigheden door focus op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau. De medewerkers van PontMeyer hebben hard gewerkt om ondanks de moeilijke marktomstandigheden als bedrijf toch goed te presteren. Over 2014 is sprake van een mooie omzetstijging en een relatief kleine kostenstijging. Al deze factoren hebben een tevredenstellend operationeel resultaat opgeleverd. PontMeyer staat sterk na de crisis. In 2015 gaan we door op de ingeslagen weg. We zijn vooral blij met de loyaliteit van onze klanten.”

In het persbericht geeft PontMeyer de volgende toelichting op de resultaten:

De marktvolumes hebben een grote invloed op de omzet en het resultaat van PontMeyer. Bij een omzet van € 284,8 miljoen (2013: € 263,8 miljoen) werd een operationeel resultaat voor bijzondere posten van € 8,2 miljoen behaald, in 2013 was dit € 2,5 miljoen. Het nettoresultaat na belastingen was € 5,8 miljoen (2013: € 0,1 miljoen). In dit resultaat is een eenmalige bate van € 1,0 miljoen verantwoord. De schade die PontMeyer leed door faillissementen van klanten was in 2014 kleiner dan in 2013. De financieringsbehoefte was ultimo 2014 € 42 miljoen, € 5 miljoen minder dan eind 2013.

Omzetstijging
De omzetstijging van € 263,8 miljoen naar € 284,8 miljoen is met 8,0% groter dan de marktstijging. In deze stijging hadden de groothandels een relatief groot aandeel. De afgelopen jaren doorgevoerde aanpassingen van de organisatie, de logistieke processen en de acties tot vermindering van de overige kosten, hebben tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid, waardoor het kostenniveau van de onderneming in 2014 slechts beperkt is toegenomen van € 66,1 miljoen naar € 67,9 miljoen.

Financieringsbehoefte
De verlaging van de financieringsbehoefte is te danken aan de uitgifte van nieuwe aandelen PontMeyer, die medio 2014 is geëffectueerd. Er zijn nieuwe aandelen uitgegeven voor een totale waarde van € 13 miljoen. Naast verlaging van de financieringsbehoefte is de kapitaalversterking primair bedoeld en aangewend voor het benutten van business opportunities.

Vooruitzichten
De onzekerheid over de ingeschatte omvang van het bouwvolume maakt het niet mogelijk uitspraken te doen over de ontwikkeling van de resultaten voor 2015. PontMeyer zal zich onveranderd blijven aanpassen aan de marktomstandigheden.