Komt er één branchevereniging voor hang- en sluitwerkfabrikanten en -leveranciers? Wordt de traditionele kloof tussen agenten en importeurs aan de ene kant en fabrikanten aan de andere kant eindelijk overbrugd?

Op 15 Oktober 2015 tekenden de twee Nederlandse Hang- en Sluitwerk Brancheverenigingen VHS en ABHS een intentieverklaring tot samenwerking. Op de foto tekenen Andre Homma namens VHS en Ernst Germann namens ABHS. Beide besturen en haar leden zijn hier erg content mee en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.