Na een periode van dalende bouwprijzen lijkt de situatie in de bouw zich te stabiliseren en wordt er bij een aantal productgroepen weer een stijging waargenomen. Met name bij ruwbouw- en isolatieproducten. Bouwformatie heeft dit op basis van de eigen bouwkostendatabase geanalyseerd.

Eerder dit jaar was er nog sprake van een stabilisering van het gemiddelde prijsniveau van bouwdelen ten opzichte van het niveau in 2015. Vooral de prijzen van constructieve bouwdelen, voor onder andere wanden en systeemvloeren, en de prijzen voor isolatieproducten lieten sinds de crisisjaren een voortdurende en vaak sterke prijsdaling zien. Deze tendens sloeg vorig jaar om en resulteerde in een stabilisering van de prijzen. Deze stabilisatie lijkt zich inderdaad verder door te zetten, nu ook de recente mutaties van het prijsniveau in de bouwkostendatabase zijn doorgevoerd.

Absolute bouwkosten gestegen
Ondanks het gegeven dat het prijsniveau voor veel bouwdelen met name in de afbouw vergelijkbaar is met het niveau van vorig jaar, zijn de totale bouwkosten voor veruit de meeste projecten toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de aangescherpte eisen voor Rc-waarden en de EPC, die sinds 1 januari 2015 verplicht zijn gesteld in het Bouwbesluit. Naast de stijging van de prijzen van bouwmaterialen heeft er dit voorjaar ook een stijging plaatsgevonden van de loonkosten. De stijging van de loonkosten is een direct gevolg van de nieuwe CAO voor de bouw die dit voorjaar van kracht is geworden.