Amazon in B2B? Jazeker. Met een goed assortiment? Jazeker. Groter en met dezelfde kwaliteit voor een betere prijs. Check de analyse.

Veel CEO's van B2B-companies over de hele wereld halen hun schouders op over Amazon, aldus de analisten van Applico-Inc. Ze zien Amazon niet als bedreiging want: 

 • "Amazon kan nooit het gespecialiseerde assortiment bij elkaar brengen dat wij bieden."
 • Of: "In ieder geval niet de kwaliteit die de professional nodig heeft."
 • En: "Zeker niet gecombineerd met de services die wij de prof bieden."

De analisten van Applicoinc ontzenuwen die excuses één voor één.
Ze maken duidelijk dat:

 • Amazon openlijk mikt op B2B;
 • Amazon het potentieel van B2B even groot inschat als dat van B2C;
 • Amazon een company als Grainger als expliciet mikpunt heeft;
 • Amazon graag toetreedt tot gefragmenteerde markten;
 • Amazon al een veelvoud van de professionele producten aanbiedt dan traditionele topspelers (tot 3000%);
 • Amazon zijn assortiment nog veel sneller uitbreidt;
 • Amazon veel van de kwaliteitsproducten (85%) aanbiedt die de traditionele spelers exclusief achten;
 • Dat veel leveranciers direct gaan via Amazon:
 • Dat Amazon heus niet op je hele business mikt:
 • Maar dat Amazon de traditionele B2B al heel veel pijn kan doen met een deel van die business.

Check de analyse van Applicoinc.

Amazon-beeld leenden we van The Verge