De 'rust in de tent' die ze bij Transferro nastreefden, hebben ze niet gekregen. Met 12% omzetstijging en een explosieve groei van de magazijnafname was het in Zwolle 'alle hens aan dek' in 2019.

De Zwolse inkoopcombinatie realiseerde niet zoveel groei als voorgaande jaren maar boekte nog steeds prachtige cijfers. Vergeleken met de groeicijfers van 2017 en 2018 (dik boven de +20%) is de kleine 12% omzetstijging voor Transferro op zich niet zo bijzonder. Maar het voelde, volgens algemeen directeur Arap-John Tigchelaar, toch heel anders. “Dat komt door de explosieve afname van goederen uit ons magazijn Zwolle.”

Overwerk
“We kijken terug op een extreem druk jaar. De magazijnomzet is met bijna 30% enorm gestegen. Dat was alle hens moest aan dek. We hebben met zaterdagploegen, verschoven diensten en soms nog extra bijspringen van kantoorpersoneel het jaar doorgeworsteld. Naast veel nieuwe werknemers in het magazijn is er dus exceptioneel veel overwerk verricht. De voorgenomen ‘rust in de tent’ is helaas in 2019 niet behaald."

Heel veel - relatief kleine - orders
Er werden bijna 27% meer (zo’n 738.000) orderregels bij Transferro magazijn geplaatst. De gemiddelde orderwaarde is licht gedaald maar bedroeg met € 43,54 weinig minder dan de € 44,07 in 2018. Dat de orderregelwaarde niet erg hoog is past bij het ‘dagelijks’ bestellen wat het grootste gedeelte van de leden inmiddels doen. Transferroleden ‘ondernemen’ erg op de voorraad in Zwolle. Leden maken zo bijvoorbeeld gebruik van API’s om in eigen ERP of zelfs op eigen webshop de voorraad in Zwolle zichtbaar te maken. “Een optimale integratie van systemen dus, niet voor onszelf maar ten dienste, als service voor de leden”, aldus Tigchelaar.

1,5 mln meer voorraad
In Zwolle lagen op 31 december 19.583 artikelen op voorraad. Opnieuw ruim 15% meer dan een jaar ervoor. De voorraadwaarde was in 2017 al met een miljoen toegenomen, in 2018 met anderhalf miljoen euro in waarde gestegen en nu opnieuw met bijna weer 1,5 miljoen.  Transferro onderscheidt zich met haar voorraad als ‘het centrale magazijn voor de leden’. Leden kunnen makkelijk en snel gebruik maken van de voorraad middels het next-day-delivery principe. Drop-shipments - het rechtstreeks leveren bij de eindgebruiker - is lichtjes toegenomen.

Bijna 13.000 orders
In 2019 plaatste Transferro 12.918 orders bij haar leveranciers. De uitlevergraad nam helaas af en het percentage OTIF bleef steken op iets boven de 80%. Naast veel extra werk aan handling leidt dat tot hogere voorraden bij Transferro. Leden verwachten een uitlevergraad van nagenoeg 100% dus waar onze leveranciers steken laten vallen vullen wij dat op met een hogere voorraad. “We hebben ruim 21% meer voorraad dan exact een jaar geleden. Helaas gaat dat nog wat met horten stoten, maar dat zal bij onze leden vast niet anders zijn”.

Geen winstdoelstelling
Transferrro is een vereniging en moet voor haar leden maximaal voordeel behalen. Niet in de vorm van winst maar in een zo ‘lean’ mogelijk organisatie waarbij alle gezamenlijke inkoopvoordelen door worden gegeven.
“Dat is mooi terug te zien in de brutowinst van 2019”, aldus controller Katinka Bos. “Naast het voordeel van samenwerking wat wordt vertaald in voordelen voor de leden, leveren we ook een hoge servicegraad. Dat vereist best wel veel stuurmanskunst in kostenbeheersing dus zitten we zo bovenop onze cijfers”.

Investeringen
“Er blijft niets ‘onnodig’ in de organisatie ‘hangen’", vervolgt Tigchelaar. “Maar we blijven en moeten ook wél investeren. Verreweg het meeste is geïnvesteerd in automatisering om processen te optimaliseren. Daarnaast zijn er 18 nieuwe orderpickers in gebruik genomen En we gaan door met investeringen in 2020, met name weer in automatisering maar er zijn ook twee nieuwe Kardex-ladekasten besteld, goed voor een komende uitbreiding van zo’n 5.000 artikelen in het magazijn."

Ledenverloop
Voor het eerst sinds jaren zijn er geen leden die hun zaak verkocht hebben aan een bedrijf buiten Transferro om.Ledenverlies, door verkoop, is dus niet aan de orde geweest in 2019. Naast diverse Bouwcenters en de Belgische Bouwpuntgroep traden ook individuele leden toe. “En er zit nog heel veel in de pijplijn”, voorspelt Tigchelaar lachend. Buiten de Procoop groep die 50 middelgrote tot grote zelfstandige winkels in België vertegenwoordigt factureert Transferro op 31-12-2019 aan 196 aangesloten bedrijven.

En 2020?
“We zullen eerst over drie weken de definitieve cijfers samen met het bestuur beoordelen”, reageert Tigchelaar geheimzinnig. “Je ziet veel ontwikkelingen in onze branche in rap tempo elkaar opvolgen. In de meerjarenbegroting staat 100 miljoen en als organisatie kunnen we dat ook zeker aan.”