4Plus-directeur Kees Machielse ziet nog geen einde aan de prijsstijgingen in de bouwgroothandel.

In een bericht op zijn eigen website zegt Kees Machielse, Algemeen Directeur 4Plus en BouwPartner: "Het jaar 2021 stond wederom in het teken van corona en van prijsstijgingen. We zagen dat in de eerste helft van 2021 een aantal grondstofprijzen extreem de lucht in schoten. De sterke stijgers waren staal, kunststof en hout. Ook stijgen de prijzen van keramische producten en isolatiematerialen."

Machielse licht de oorzaken van de prijsstijgingen toe.

Over hout zegt Machielse: "De verwachting is dan ook dat de huidige situatie tijdelijk is en de rust wederkeert zodra de wereldmarkt is afgekoeld en de logistieke problemen zijn opgelost. De prijzen van naaldhout zijn nog altijd hoog, maar al wel lager dan tijdens de piek in 2021."

Over gebakken bouwmaterialen (o.a. dakpannen) zegt hij: "De prijs van aardgas is daarmee een wezenlijk onderdeel van de totale kostprijs van bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels. Momenteel betalen we de hoofdprijs voor olie, gas en elektriciteit. De enorme vraag duwt ook de prijs van CO2-emissierechten voor fabrikanten omhoog. Aan prijsstijgingen voor keramiek is dan ook niet meer te ontkomen."

En ook over isolatiematerialen is hij niet optimistisch: "Het basisproduct voor PUR en PIR is namelijk MDI. Dit wordt geproduceerd op basis van benzeen, een bijproduct van olieraffinaderijen. Doordat we minder vliegen en autorijden, produceren de olieraffinaderijen in Europa niet alleen minder benzine, diesel of kerosine maar ook minder bijproducten als benzeen. De vraag naar benzeen voor MDI is de voorbije maanden echter sterk toegenomen door de verhoogde energieprijzen. Dat creëert spanningen op de markt en prijsstijgingen. De prijzen van andere isolatiematerialen zoals minerale wol, worden niet negatief beïnvloed door een schaarste aan grondstoffen, echter wel door de stijgende energieprijzen. Onder invloed hiervan is het productieproces duurder en zien we ook hier een prijsstijging. Wij verwachten dat de prijzen, gezien de vraag, voorlopig hoog zullen blijven."