Hibin heeft uiteindelijk toch een akkoord bereikt met de bonden over een nieuwe CAO voor de bouwmaterialenhandel. 

Nadat de spanning in de CAO-onderhandelingen in de bouwmaterialenhandel eerder hoog opliep en er zelfs stakingen dreigden, heeft het overgrote deel van de leden van de vakbonden vóór het onderhandelingsresultaat gestemd.

De kern van het nieuwe CAO-akkoord in de Bouwmaterialenhandel is:

  • Loonsverhoging van 6% + €75,00 (fulltime contract) per 1 juli en een eenmalige uitkering (Hibin leden betalen in april 2023 uit)
  • Reiskostenregeling naar eigen inzicht
  • Looptijd tot 1 april 2024
  • Verrekenen van eerder gegeven loonsverhoging (bijv. advies Hibin)

Verrekenen van eerder ingevoerde loonsverhoging

U mag de eerder doorgevoerde verhoging verrekenen met de loonsverhoging per 1 juli 2023.
Voor de bedrijven die al eerder een loonsverhoging (advies Hibin was 2,5% +€50,00) hebben doorgevoerd geldt dat zij die mogen verrekenen met de verhoging van 1 juli.

Eenmalig uitkering

Het eenmalige bedrag wordt naar rato verrekend rekening houdend met de omvang van het contract (fulltime of parttime). Bovendien wordt er gekeken naar het moment van in dienst treden. Op of voor 1 januari 2023 in dienst wordt uitgegaan van het bedrag van € 350,00. Daarna wordt het bedrag aangepast op basis van het aantal maanden in dienst.

Reiskostenregeling verplicht

Naast de loonsverhoging is ook overeen gekomen dat ieder bedrijf een reiskostenregeling invoert als tegemoetkoming voor de hoge reiskosten. Bedrijven die al een reiskostenregeling hebben hoeven niets te doen.
Als een bedrijf nog geen reiskostenregeling heeft, zijn ze vrij in hoe zij deze wensen op te stellen.

Looptijd

De looptijd van de cao is 15 maanden en loopt van 1 januari 2023 tot 1 april 2024.