Kennis, ICT, duurzaamheid en stikstof zijn de grote uitdagingen voor de Bouwgroothandel

Kennisontwikkeling blijkt net als in andere branches en sectoren een uitdaging te zijn. Van de ondervraagde bedrijven geeft 86% aan dat er tenminste in redelijke mate uitdagingen zijn op het gebied van kennisontwikkeling binnen de organisatie. Daarvan geeft 49% aan dat dit sterk tot zeer sterk van toepassing is. Door middel van studie, waaronder ook het aanbod van Hibin opleidingen, proberen de bedrijven kennis van het personeel te vergroten. Daarnaast blijkt dat het behouden van kwalitatief personeel bij 75% van de bedrijven redelijk tot zeer uitdagend is. Hetzelfde geldt ook voor instroom vanuit de arbeidsmarkt (60%).

ICT, duurzaamheid en stikstofproblematiek

ICT (digitalisering) is volgens de respondenten eveneens een van de grootste uitdagingen; 74% geeft aan dat dit in redelijke mate tot in zeer grote mate van toepassing is. Onderliggend blijkt dat de bedrijven uitdagingen hebben met het succesvol inzetten van e-commerce (76%), maar ook datamanagement (PIM: 70%) speelt een belangrijke rol.
In lijn van aanscherpende wet- en regelgeving en richtlijnen vanuit de EU (bv: CSRD), maar ook vanuit de Rijksoverheid rondom duurzaamheid en klimaatdoelstellingen, is steeds meer terug te zien dat bedrijven uitdagingen voorzien op het gebied van circulaire en duurzame bouwmaterialen (70%). Ook de stikstofproblematiek speelt een substantiële rol (67%).

Check het volledige artikel over Hibins Conjunctuurmeting.