Er is een nieuw cao-akkoord voor de bouwmaterialenhandel. De cao gaat in op 1 juli 2010 en loopt tot 1 juli 2012. Het akkoord ziet toe op een cao voor 24 maanden met een loonsverhoging van 0,75 procent per 1 januari 2011 en 0,75 procent per 1 januari 2012.

Werkgevers hebben samen met de bonden geprobeerd over de crisis heen te kijken. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken op het gebied van arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

Het bod bevat bijvoorbeeld maatregelen om de instroom van jongeren te vergroten zoals verlaging van de vakvolwassenleeftijd, de invoering van ervaringsjaren en afspraken over stages.