De laatste maanden puilen vrijwel alle bouwmedia uit van berichten over BENG en Wet Kwaliteitsborging. Wat moet een ijzerwaren- of bouwmaterialenhandel met deze informatie en in hoeverre kan de groothandel een professionele bijdrage leveren aan dit vraagstuk uit de markt? “Met alleen producten op het schap zetten voldoe je niet aan BENG-eisen.” Aldus Rudi Bartels, mede-eigenaar van Afdichtingindebouw: “Met onze visie lucht gecontroleerd bouwen, is het een feit dat er meer bij komt kijken. Door bij ons aan te sluiten kan de groothandel zich op dit vlak onderscheiden als kennispartner naar zijn klant. In onze samenwerking met Soudal kan de groothandel zijn klant vanaf de start volledig ontzorgen en zo onnodige kosten voorkomen. Dat is win-win voor de groothandel en zijn klant.

Vanaf 1 januari 2021 is BENG het officiële meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. “Dan is de EPC-berekening vervangen door BENG. Samen met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, die in 2022 van kracht wordt, betekent BENG veel meer voor de bouw dan aannemers en bouwbedrijven nu mogelijk denken”, aldus Bartels. Volgens hem levert een hogere bouwkwaliteit met meetbare prestaties een tastbare garantie voor eindgebruikers.

Luchtdicht bouwen

Belangrijk voor vereiste energieprestatie van gebouwen is mede het zoveel mogelijk voorkomen van het weglekken van warme lucht en het onbedoeld binnenstromen van koude buitenlucht. De oplossing hiervoor – luchtdicht bouwen – was tot nu jarenlang de gangbare oplossing. Toch is dit niet optimaal, aldus Bartels. “De trend van luchtdicht bouwen focust zich tot nu voornamelijk op bouwdetailniveau en is van oudsher puur product gedreven."

As-built dossier aantoonbare garantie

"Onze partners Raadsma en Polvo Bouw en Industrie zijn zich hiervan bewust en beseffen al langer dat het anders kan. Een goede energieprestatie van een gebouw wordt echter bepaald door meer dan alleen die productoplossingen. Je hebt te maken met bedoelde luchtstromen in bouwontwerpen en door die in het ontwerpstadium goed te kaderen en in uitvoering te controleren wordt energieprestatie optimaal. De verwachting is dat lucht gecontroleerd bouwen luchtdicht bouwen hierdoor snel zal inhalen.

Bouwkundige schil

Afdichtingindebouw richt zich dan ook niet alleen op het bouwdetail, maar kijkt met een helicopterview naar de hele bouwkundige schil in relatie tot BENG en WKB. Bartels: “Van het dak tot en met de fundering. Waar bevinden zich de kritieke aansluitingen en op voorhand potentiële luchtlekken. Door dat totale overzicht zijn we met een infiltratieberekening in staat heel gericht de adviseren, controleren en uiteindelijk aantoonbaar te garanderen. Iets wat we dagelijks doen met onze partners Bouwvisie en Invent. Bob Corton van Soudal – conceptpartner – vult aan: “Een gebouw is in onze visie meer dan een optelsom van details. Bovendien is luchtdichting niet enkel een kwestie van een goed ontwerp met de juiste producten. Minstens zo belangrijk is de kwalitatieve uitvoering van de hele gevelschil.”  

Van reactief naar proactief

Daar waar de bouw nu vooral reactief is als het gaat om het garanderen van de Qv10-eis, zet Afdichtingindebouw in op een proactieve benadering. “Als in het bouwtraject een blowerdoortest wordt gedaan, bijvoorbeeld door onze partner Raak Energie, en de Qv10-eis wordt niet behaald, dan moeten er achteraf allerlei kunstgrepen worden gedaan. Door het aan de voorkant goed te regelen voorkom je die onnodige problemen.”

Soudal, drie producten maken luchtdichte bouwdetails

Volgens Corton is het belangrijk de gestelde Qv10-eis vanuit BENG niet te onderschatten. Eisen onder een Qv10 van 0,40 blijken met meten in de praktijk een veel grotere uitdaging te zijn dan wordt aangenomen. En als dat betekent dat je de opleverdeadline niet haalt, is dat gedoe wat geld kost.”

Van ontwerp tot garantie

Om opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers te ondersteunen in het behalen van de BENG-eisen, helpt Afdichtingindebouw hen van ontwerp tot oplevering. “Wij zorgen ervoor dat het ontwerp wordt getoetst en – indien nodig – wordt aangepast zodat het aan de eisen voldoet. Vervolgens kunnen wij onze aangesloten verwerkers of medewerkers van onze klanten opleiden om zo de kwaliteit tijdens het bouwproces van A tot Z te borgen. Daarnaast verzorgen we tijdens en na afloop van de uitvoeringsfase de controle en kwaliteitsborging. Dat doen we in samenwerking met externe en gecertificeerde controleurs zoals Plangarant”, aldus Bartels.

Lucht-gecontroleerd bouwen is nieuw vertrekpunt

“Alles wat we doen past binnen het proces Ontwerp-Uitvoering-Controle. Samen met onze beloftes Cijfers helder, Meten is weten en Geen keuzestress doorloopt de klant zo simpel met ons zijn hele project. Afdichtingindebouw neemt graag een compleet project in opdracht, zelfs inclusief het aanbrengen van luchtdicht oplossingen op bouwdetailniveau. Zo zijn we een co-maker voor onze klanten en wordt het halen van de eisen volgens wet een feit.”

Digitaal platform

Ons concept is ontwikkeld rondom een digitaal platform waarin alle gegevens worden verwerkt en bijgehouden waardoor Afdichtingindebouw aan het eind van het bouwtraject nu al een as-built-dossier biedt. Bartels: “Dat as-built-dossier kan de aannemer gebruiken voor de verantwoording volgens de WKB naar haar opdrachtgevers. Mede omdat de tussentijdse controles onder andere zijn gedaan door externe gecertificeerde partijen zoals Plangarant en Invent. Bovendien is ons as-built dossier de basis om met een gerust hart tien jaar garantie te geven. Omdat ons platform alle projectinformatie bevat vergelijk ik het graag met Bol.com. Nadat je een bestelling hebt geplaatst kun je continu volgen wat er met jouw bestelling gebeurt. Zo werkt ons platform ook maar dan natuurlijk op projectniveau.”

Advies, opleiding en uitvoering voor lucht gecontroleerd bouwen onder één dak

Nieuw in de markt

Corton en Bartels merken dat lucht gecontroleerd bouwen nieuw en nog onbekend is in de bouw. “Dat is logisch want wij zijn de eerste die lucht gecontroleerd bouwen in de markt hebben geïntroduceerd. Vaak denken opdrachtgevers dat het vooral veel extra geld kost omdat ze voor advies en controle moeten betalen. Maar dat is nog maar de vraag”, zegt Corton. “Als aan het eind van het traject meerkosten gemaakt moeten worden omdat de gebouwen niet aan de eisen voldoen, zijn die kosten vaak vele malen hoger.”

Partnership

Soudal is conceptpartner van Afdichtingindebouw. Volgens Bartels een erg waardevolle partner. “Soudal durft product overstijgend mee te denken in onze filosofie. Met drie producten maakt Soudal bouwdetails luchtdicht. Als producent van afdichtingsmaterialen brengen ze veel kennis en knowhow in ons platform en werken ze continu aan productinnovatie. De combinatie van kennis en kunde en met name de ver doorgevoerde automatisering van de informatiestroom tussen de aangesloten Afdichtingindebouw-partners zoals o.a. Roto Dakramen en BlowerDoor Techniek Nederland zorgen ervoor dat de opdrachtgevers volledig ontzorgd kunnen worden.”

“De komende periode komen we graag in contact met meer partners die waarde kunnen toevoegen aan het platform.”

Volop kansen

Voor bouwmaterialengroothandels zien Bartels en Corton volop kansen binnen het platform. Corton: “Een uitgelezen kans om te tonen dat een groothandel veel meer is dan een boxmover. Het is de plek waar bouwers komen voor materialen, maar ook voor kennis, opleiding, ICT-tools en advies. Hoe mooi is het dat je als groothandel tegen jouw klant kunt zeggen: vragen over BENG? Zeg het maar en ik kan het voor je regelen. Samen met Afdichtingindebouw heeft de groothandel die mogelijkheid.”

-------

Geen keuzestress

“Op basis van de BENG-eisen komen al onze adviezen vanuit een infiltratieberekening tot stand. Hieruit volgt automatisch dat het juiste product in het bouwdetail wordt toegepast”, zegt Corton: “Als je dit beseft dan betekent dit dat wij ons conformeren aan het advies van een externe partij en dat is uniek. Daarmee nemen we in de calculatiefase al veel keuzestress weg bij aannemers en bouwbedrijven.”

https://www.soudal.com/nl-nl/pro/luchtdicht-bouwen

Afdichtingindebouw, ’s-Hertogenbosch, 085-0711930, info@aidb.nu, www.afdichtingindebouw.nl