Volgens Dennis Kosten is het huilen met de pet op.

Vroeger toen de VLOK werd opgericht (1983) was er een Ministerie van Economische Zaken met allerlei afdelingen die zich bezighielden met onder andere onze ambachtelijke sectoren waar aandacht werd besteed aan ondernemersonderwijs. Daarna hadden wij gelukkig nog het Hoofd Bedrijfschap Ambachten waar vele branches steun vonden of het nou ging om techniek, kwaliteit of opleidingen.

Maar alles moest zo nodig worden afgeschaft want de markt zou het wel zelf gaan regelen en zie hier ‘huilen met de pet op, waar zijn al onze vakmensen gebleven?’

In 2007/2008 heeft de VLOK gevolg gegeven aan het verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vakmensen langer te laten doorwerken in verband met de aankomende vergrijzingsgolf. En ja, vele VLOK leden hebben daarna besloten niet ineens op 63-jarige leeftijd met de VUT te gaan of op zijn 65e met pensioen (ja dat was toen...). Nee, ze gingen lekker langer door met dingen maken die zij leuk vonden, klussen dus, klanten blij maken. Maar ook dat houdt uiteindelijk een keer op.

De VLOK is er trots op dat op diverse ROC’s in het land de opleidingen voor Service Medewerker Gebouwen (mbo niveau 2) en Allround Vakkracht Klussenbedrijf (mbo niveau 3) geven. Als vakhandel kun je wellicht contact opnemen voor stageplekken en/of oproepen om met deze leerlingen vakbeurzen te gaan bezoeken.

Want we zijn allemaal gebaat met een nieuwe generatie vakmensen, uiteindelijk worden dat jullie klanten, worden dat onze leden en worden dat de reddende engelen voor de consumenten van straks.

In het najaar gaat de VLOK op onze bekende regio­bijeenkomsten vakmensen weer opzoeken in hun eigen regio. Heb je ideeën hoe we hierin samen kunnen optrekken?

Dennis Kosten, Directeur VLOK