Na een relatief scherpe daling in omzet en brutomarge over het afgelopen halfjaar lijken er voorzichtig iets betere tijden aan te komen voor de bouwgroothandel. Volgens de laatste meting onder Hibin-leden verwachten zij zelf voor het komende halfjaar nog een omzetdaling van -2%.

De omzet van de bouwmaterialenhandel daalde  het afgelopen halfjaar met -4,7%, terwijl er werd uitgegaan van -4% tot -4,5%. Over diezelfde periode kreeg ze handel een brutomargedaling van 1,6% te verduren.

Maar.. voor de komende zes maanden rekenen de handelaren zelf op een brutomargestijging van +0,2%. Handelaren zijn daarmee iets minder negatief over de komende periode. Dat blijkt uit Hibin's Conjunctuurmeting voor de bouwmaterialengroothandel van het voorjaar 2024.

Omzetdalingen tussen 1% en 5%

Bijna twee derde van de Hibin-leden geeft aan een omzetdaling van tenminste 1% te hebben in het afgelopen halfjaar. Ruim een derde geeft aan een daling van 5% of meer te zien. Bijna een kwart zag een omzetstijging van 1% of meer. Kijkend naar de verwachtingen voor de komende zes maanden, ziet het beeld er iets minder negatief uit. Dan verwacht ongeveer de helft van de bedrijven een lichte omzetdaling. Daar tegenover staat dat 38% van de bedrijven juist een omzetstijging verwacht.

Stijgende brutomarge

Zo'n 6 op de 10 bouwmaterialenhandels heeft in de afgelopen zes maanden een daling van de brutomarge gezien; 3 op de 10 zag juist een stijging. Voor de komende zes maanden verwacht 31% een stijging van de brutomarge, 24% noch een stijging of daling en 45% verwacht een daling. Opvallend aan deze cijfers is dat 13% van de bedrijven een stijging van de omzet van 5% of meer verwacht. Al met al zijn handelaren iets minder negatief over de ontwikkelingen in de brutomarge over het komende halfjaar ten opzichte van het afgelopen halfjaar.

Minder omzet uit nieuwbouw

Als percentage van de totale omzet neemt nieuwbouw af. In het voorjaar van 2024 is de omzetverdeling nieuwbouw versus renovatie en onderhoud 48% tegenover 52%. Meerdere jaren op rij was nieuwbouw procentueel goed voor iets meer omzet. Een aannemelijke oorzaak is dat we op dit moment de afname in nieuwbouwprojecten en de tijdelijke dip in de bouwsector zien, waarover het CBS, ABN Amro, ING en Rabobank en onderzoeksbureau Buildsight eerder over hebben gepubliceerd. Qua klandizie komt 87% van de omzet voort uit handel met de professionele klantgroep en 13% uit particulieren.

Verdere prijsstijging verwacht

Bouwmaterialenhandelaren geven aan dat de inkoopprijzen in de afgelopen zes maanden zijn gestegen. Bijna de helft (48%) geeft aan dat de prijzen tenminste met 2% zijn gestegen. Voor de komende periode verwachten handelaren dat de prijzen verder zullen stijgen (58%). De verkoopprijzen laten eenzelfde tendens zien als de inkoopprijzen, namelijk een verdere stijging voor de komende zes maanden.

Per productgroep

Productgroepen waar relatief veel Hibin-leden het komende halfjaar een positieve omzetontwikkeling verwachten, zijn [1] hout, [2] plaatmaterialen en [3] dakmaterialen. Relatief veel leden zijn negatief over de verwachte omzet voor de productgroepen [1] buitengevel, [2] binnenmuur en [3] vloeren. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat vooral in de productgroepen hout en plaatmateriaal veel Hibin-leden een stijging van de verkoopprijzen én de inkoopprijzen verwachten.