Duurzaamheid stond al hoog op de overheidsagenda. En na de klimaattop in Glasgow helemaal. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95% lager. Dat betekent een enorme investering in de verduurzaming van een aantal sectoren waaronder de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Van alle klimaatmiljarden die het kabinet komende tijd uitgeeft, gaat er € 1,3 miljard naar de gebouwde omgeving. Het geld wordt vrijgemaakt om koop- en huurwoningen te verduurzamen. Nederlanders kunnen bijvoorbeeld straks via subsidieregelingen een tegemoetkoming van € 1.000 tot € 2.100 krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. Via een Nationaal Isolatieprogramma wil het kabinet 20% van de woningen in Nederland beter isoleren. Als eerste zijn de slechtst geïsoleerde woningen aan de beurt.

Maar ja, wie gaat die bestaande woningvoorraad integraal verduurzamen? We hebben een enorm tekort aan goede vakmensen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Het gaat daarbij om het maken van plannen tot de uitvoering ervan. Een integrale kijk op verduurzamen (lees: installatie, isolatie en bouwtechniek) is hierbij essentieel. Daarom is in november jongstleden het ‘Gilde van Verduurzamers’ opgericht. Het gilde wil zich ontwikkelen tot beroepsvereniging en heeft de ambitie om te groeien naar 3.000 leden in drie jaar tijd. Het wil zich inzetten voor kennisdeling en kennisontwikkeling dwars door alle branches in de sector heen: van bouwers en installateurs tot beleidsmakers en adviseurs. Transitie-ondernemer Jan Willem van de Groep vindt de oprichting van het gilde een goede zaak: “Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet iets wat aannemers en installateurs ‘erbij’ kunnen en moeten doen. Verduurzamen is een vak en het verduurzamingsbedrijf een nieuwe discipline.”

Voor de bouwtoelevering is het ontstaan van zo’n nieuwe beroepsgroep een belangrijk signaal. Want kennisontwikkeling op het gebied van verduurzaming vindt voor een groot deel bij de toeleveranciers plaats. Het is een wederzijds belang om de duurzame kennis van de bouwtoelevering te ontsluiten én te combineren in goed uitgekiende verduurzamingsconcepten. Ook voor de bouwgroothandel liggen hier kansen. De HIBIN startte niet voor niets de nascholingscursus ‘Actuele ontwikkelingen in de bouw’ met daarin volop aandacht voor BENG, Passief huis, MPG en luchtdichting.

Het zal me daarom niet verbazen als binnenkort de eerste kleuter op de vraag wat ie wil worden antwoordt: ‘Verduurzamer juf!’.

Wim Bak
Marketingdeskundige, Merkvast