Het voorjaar 2023 kenmerkt zich door sterke kostenstijgingen en toegenomen onzekerheid in de bouw en bouwmaterialenhandel. Dat blijkt uit Hibins Conjunctuurmeting 2023.

Zo drukken de stijgende kosten op de resultaten, worden landelijk minder vergunningen verleend en hangt de stikstof-problematiek nog altijd als grijze wolk boven de bouwsector. De halfjaarlijkse conjunctuurmeting tracht om de bouwmaterialenhandel te voorzien van cijfermatig inzicht in de huidige periode en de verwachtingen voor het komende halfjaar. Als gevolg van de ontwikkelingen in de bouwsector en daarbuiten liggen de antwoorden meer dan anders uit elkaar; de uitkomsten worden in gemiddelden gecommuniceerd.

Uitdagend jaar 2023 voor bouwmaterialenhandel

De bouwmaterialenhandel verwacht in 2023 een uitdagend jaar, met een omzetdaling van -3%. De verwachte bruto winstmarge daalt eveneens licht met -0,2%. De verwachtingen over 2023 zijn wel iets positiever dan de meting in het najaar van 2022. Toen werd uitgegaan van een omzetdaling van -3,2% en een margedaling van -0,4%. Daar staat tegenover dat de omzetontwikkeling over de periode voorjaar 2022 tot en met het voorjaar 2023 +6% bedroeg. In dezelfde periode bedroeg de bruto winstmarge -0,1%. De resultaten staan met name door kostenstijgingen onder druk. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting voorjaar 2023 van Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering.

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2023 is het 24e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.

Over Koninklijke Hibin

Koninklijke Hibin, netwerk voor de bouwtoelevering, richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, advisering, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en biedt een aantal succesvolle diensten voor haar leden, waaronder de cursussen en opleidingen. Hibin zet zich actief in rondom de maatschappelijke opgaven [1] Digitalisering, [2] Hindervrije Bouwlogistiek en [3] Minder Primaire Grondstoffen en organiseert met regelmaat hiervoor thematafels.