Inkooporganisatie voor de technische groothandel Zevij-Necomij heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van € 770 mln. Dit is 5% hoger dan in 2022. Voor een deel was de groei afkomstig uit aansluiting van nieuwe groothandels en leveranciers.

Autonoom steeg de omzet met gemiddeld 2%. De technische groothandels in bouw zaten gemiddeld in 2023 op de nullijn; de technische groothandels in de industrie groeiden gemiddeld met 2% en de aangesloten technische groothandels in België groeiden met gemiddeld 3%. Dit alles maakt dat de omzet van Zevij-Necomij in 2023 uitkomt op € 770 miljoen.

  Gemiddelde groei in 2023
Zevij-Necomij totaal 5%
Zevij-Necomij autonoom 2%
Technische groothandels Bouw (NL) 0%
Technische groothandels Industrie (NL) 3%
Technische groothandels België 3%

Gematigde prijsstijging in ijzerwarenhandel in 2023

Opvallend in 2023 was de gematigde prijsontwikkeling. In 2022 stegen de prijzen nog met 10%. In 2023 was er in de eerste helft van het jaar nog sprake van een gemiddelde prijsstijging; in de tweede helft van 2023 daalden de prijzen. Over het gehele jaar 2023 was er sprake van een gemiddelde prijsstijging van 1,9%.

Zachte landing Transferro

Een belangrijke stap voor Zevij-Necomij in 2023 was de overname in september van het in financiële moeilijkheden verkerende Transferro. Met steun van de belangrijkste stakeholders werd gekozen voor een “zachte” landing. De transitie is momenteel in volle gang. Het gaat daarbij om het afbouwen van dubbele voorraden, het zoeken naar logistiek efficiëntere stromen en het afbouwen van dubbele activiteiten.

Forse kostenbesparing in zicht

De komende maanden gaat het om het afbouwen van de magazijnactiviteiten in Zwolle en uitbreiding van de magazijnactiviteit in Oosterhout. Marc de Dobbelaere, Algemeen Directeur van Zevij-Necomij, meldt daarbij: “We verwachten we een forse kostenbesparing te realiseren. Al met al gaat het om een verticale integratie in de keten met als doel om middels deze kostenbesparing de marktpositie van de bij Zevij-Necomij/Transferro aangesloten groothandels en leveranciers te versterken.”

Lees alles over Zevij-Necomij

of check de nieuwe directeur van Zevij-Necomij,

bekijk de nieuwste onderlinge overname binnen Zevij-Necomij

of blik terug op de overname van Transferro door Zevij-Necomij.