Wegens de 'precaire financiële situatie van Transferro' gaf de mededingingswaakhond ACM aan Zevij-Necomij een ontheffing om Transferro alvast over te nemen. Ondertussen blijft de ACM de overname onderzoeken en zal hij – in geval van mededingingsbezwaren  – ongedaan gemaakt moeten worden.

Het besluit van de ACM toont het beeld van Transferro ten tijde van de overname door Zevij-Necomij. En die situatie is beslist 'financieel precair' te noemen. Dat zijn ook de woorden van Zevij-Necomij en Transferro in hun berichten aan de ACM waarin zij meldden dat Transferro in september niet meer aan haar financiële verplichtingen zou kunnen voldoen.

En doordat ook het bedrag dat Transferro bij Zevij-Necomij open had staan tegen de limiet opliep, wilde Zevij-Necomij de overname van Transferro alleen nog maar realiseren als dat snel zou kunnen. Want als die limiet overschreden zou worden en Zevij-Necomij de onmiddelijke opeisbaarheid in stelling zou brengen, zou dat het faillissement van Transferro hebben kunnen betekenen.

In afwachting van ACM-onderzoek

Inmiddels is de overname van Transferro BV door Zevij-Necomij BV geschied. Maar... ondertussen zet de ACM haar onderzoek voort naar de mededingingsrechtelijke gevolgen van de overname van Transferro door Zevij-Necomij. MIXpro vernam uit de markt al dat relevante partijen van de ACM een uitnodiging kregen voor een gesprek 'om een beter beeld van de markt te krijgen en in te gaan op de mogelijke markt-effecten van de overname van Transferro door Zevij-Necomij'. En... en zal de overname – in geval van mededingingsbezwaren  – (geheel of gedeeltelijk) ongedaan gemaakt moeten worden.

Voor wie is de schade?

Al met al lijkt het bij Transferro behoorlijk spannend te zijn geweest. Door een snelle overname is een liquiditeitstekort voorkomen, is de bank coöperatief gebleven en is Zevij-Necomij bereid gebleven om Transferro over te nemen.

Maar wie lijdt er nu dan schade? Dat weten we niet precies. Inkoop bij leveranciers liep al via Zevij-Necomij, net als de betalingen. Daardoor zouden leveranciers gevrijwaard zijn van schade. Zevij-Necomij liep een risico, evenals waarschijnlijk ook de bank en de bouwer(s). En naar het schijnt is bij de overname afgesproken dat de schade die Transferro BV opliep, niet voor rekening komt van Zevij-Necomij maar op het bordje komt van de oorspronkelijke eigenaar, de vereniging Transferro, zijnde de Transferro-leden.