Profiel

Profiel Verf & Behang was een VBS-formule van Concepts and Companies.

Die organisatie opereert tegenwoordig onder formules Colors@Home en Voor Verf en Wonen. Ook OTAK is een formule van diezelfde franchisegever. 

Kerngegevens
Formulenaam: Profiel Verf & Behang
Organisatievorm: Franchise
Franchisegever: Concepts and Companies
Aantal winkels NL: 0 (1-1-2020)

Interessante trefwoorden o.a.:
ProfielConcepts and Companies