In het rumoer tussen franchisenemer en aandeelhouder Bourrelier Group en Intergamma hebben de Fransen een nieuwe 'bom gedropt'. De afdracht van bonussen en kortingen aan franchisenemers. Bourrelier stelde Intergamma officieel in gebreke voor een totaalbedrag van meer dan € 100 mln voor álle franchisenemers. Intergamma nam daar met verbazing kennis van en beroept zich op goedgekeurde jaarrekeningen.

Bourrelier Group heeft op de laatste twee aandeelhoudersvergaderingen (allebei in mei) vragen gesteld over de methode (sinds 2012) voor de berekening van de kortingen en inkoopbonussen die door leveranciers aan Intergamma worden betaald en moeten worden doorbetaald aan de franchisenemers. Bourrelier Group: "De Directie en RvC van Intergamma heeft Bourrelier Group niet kunnen overtuigen dat de doorbetaling sinds 2012 correct is verlopen, integendeel, op basis van de gepresenteerde toelichting en cijfers is gebleken dat er effectief bedragen zijn ingehouden."

Jaarrekeningen goedgekeurd
Intergamma heeft met verbazing kennisgenomen van de stelling van Bourrelier Group. "Er is nooit een discussie geweest over de vaststelling van de inkoopbonus. De Bourrelier Group heeft altijd de jaarrekeningen goedgekeurd en de accountant ziet toe op het naleven van de afspraken rondom de inkoopbonus. We zien dan ook met vertrouwen mogelijke acties tegemoet."

Staan Fransen er alleen voor?
De claim van € 100 mln staat voor het tegoed dat alle franchisenemers - volgens Bourrelier - gezamenlijk bij Intergamma zouden hebben. Andere franchisenemers en aandeelhouders noemen de actie van Bourrelier echter 'gedoemd te mislukken'. Het heeft er alle schijn van dat de Bourrelier Group er helemaal alleen voorstaat in deze discussie. "Als we toenadering zoeken om samen tot een oplossing te komen, gaan ze daar 'nul' op in." In de aandeelhoudersvergadering van 17 mei stond er zelfs een aandeelhouder op om De Bourrelier met een 'Stop" te vermanen de discussie te staken.

Oorlog?
Intergamma en aandeelhouders worstelen met de protesten van Bourrelier Group tegen Operatie Guinness en hebben geen idee wat het uiteindelijke doel is van Bourrelier Group.
In het FD zegt een woordvoerder van Bourrelier: "Het bedrijf staat voor een keuze. Of het blijft binnen Intergamma en er worden nieuwe afspraken gemaakt, of ze moeten uit elkaar, hopelijk niet in een vechtscheiding. Het alternatief is dat Bourrelier Group in het onzekere blijft en oorlog moeten voeren over elke factuur."

MIX wacht nog op commentaar van Bourrelier Group. Beeld van Jean-Claude Bourelier leenden we van Toute la franchise.