TABS Holland wist zijn omzet in de eerste helft van 2018 te laten groeien met 7% tot € 373 miljoen.

Het operationeel resultaat van TABS (de moeder van Jongeneel en PontMeyer) groeide met 18% tot € 27 miljoen.

Hoewel de kosten 8% hoger uitkwamen dan in het eerste halfjaar van 2017, zette de onderneming een nettoresultaat neer van € 19,4 miljoen (H1 2017: € 19,6 miljoen). Het resultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van het eerste halfjaar 2017 licht gestegen, doordat de vraag naar hout en bouwmaterialen verder toenam door het herstel van de vraag in de bouw. Bij de TABS-formules Jongeneel en PontMeyer werken ze hard aan de omzetkant: door verbetering van formules en assortimenten, verhoging van de productkennis van de medewerkers en andere activiteiten op het gebied van klantgerichtheid.

Anne Schouten, bestuursvoorzitter van TABS Holland: "De omzetstijging van € 347 miljoen naar € 373 miljoen is voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag in de markten waarin TABS Holland actief is. De brutomarge is procentueel harder gestegen dan de omzet en de kostenstijging is enigszins beperkt gebleven. Daarmee is een verbetering van het operationeel resultaat ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd. Daar staat tegenover dat dit jaar geen eenmalige baten zijn geboekt, waardoor het netto resultaat ten opzichte van vorig jaar iets lager ligt."