De woonbranche heeft de handen ineengeslagen voor een branchebrede vacaturewebsite.

Met www.vacaturesitewonen.nl heeft de woonbranche nu een geheel eigen vacaturesite. De woonbranche floreert en er zijn veel vacatures die onvoldoende snel worden ingevuld. Ook is aan ambachtelijke vakmensen een groot tekort. INretail heeft samen met platform Werk in de Winkel het initiatief voor de nieuwe Vacaturesite Wonen genomen, waardoor vraag en aanbod effectief bij elkaar worden gebracht.

Groeiende vraag

“Al langere tijd is er binnen de woonbranche grote behoefte aan personeel, de coronapandemie heeft dat nog eens versterkt. Waar andere branches grote schade oplopen, realiseert de woonbranche een flinke omzetgroei. Zij profiteert ervan dat veel consumenten afgelopen zomer niet op vakantie gingen, veel thuiswerken en bewuster bezig zijn met hun interieur. Het is terug te zien in de cijfers en daarmee groeit ook de vraag naar goede medewerkers,” aldus Bert Jan van der Stelt, branchemanager wonen bij INretail.

Alle functies

Bedrijven kunnen allerlei vacante functies op de vacaturesite plaatsen, zoals verkoopmedewerkers, stylisten, leidinggevenden, administratief en logistieke medewerkers. Ook vacatures in de ambachtelijke beroepen, zoals woningstoffeerders, keukenmonteurs en parketteurs kunnen op de site aangemeld worden. Erkende leerbedrijven kunnen werkplekken aanbieden voor leerlingen die een BBL-opleiding willen volgen.

Koppeling

Bij de ontwikkeling van Vacaturesite Wonen zijn mbk-ondernemers en ketens uit de branche betrokken. Zo is o.a. invulling gegeven aan de wens van bedrijven die grote aantallen vacatures hebben om een automatische koppeling met de vacaturesite tot stand te brengen.

Kosteloos

Ondernemers kunnen hun vacatures gratis op Vacaturesite Wonen plaatsen, deze vacatures worden doorgeplaatst op andere jobboards zoals INdeed. De vacaturesite werd gerealiseerd met onder meer subsidie van het Sociaal Fonds Retail Non-Food en ESF-subsidie.

Over vacatures gesproken... wist je dat op MIXonline diverse mooie vacatures staan uit DHZ-retail? Zie MIXonline.nl/vacatures