Hornbach doet eigenlijk nóóit uitspraken over cijfers in individuele landen. Toch wist MIX de hand te leggen op een staatje met cijfers over Nederland. Daaruit lezen we het aandeel af in de markt van bouwmarkten van meer dan 1.000 m2. En daar kunnen we de omzet weer mee berekenen.

Hornbach definieert die markt als 'Large DIY Stores > 1.000 m2', met een omzet van € 3,8 mrd en een groei van 22,1%. Naar wij aannemen hebben die cijfers betrekking op het gebroken boekjaar van Hornbach dat loopt van 1 maart tot en met 28 februari.

21,3% marktaandeel

Voor zichzelf berekent Hornbach een marktaandeel van 21,3% in die markt. Tweetiende procentpunt meer dan een jaar eerder. Als we dan even snel rekenen, komen we op een slordige € 810 mln. Die omzet is like-for-like – dus oud-op-oud – hetgeen betekent dat Hornbach Duiven grotendeels buiten die vergelijking staat.

€ 135-200 mln online

Als we dan de omzet per winkel willen weten, moet van die totaal-omzet de online omzet nog af. Die is € 852 mln voor de hele Hornbach-groep, en heeft een omzetaandeel van 16,7% in dat totaal. Als we voorzichtig aannemen dat het online aandeel in Nederland minstens even hoog is als dat gemiddelde, komen we dus op 16,7 % * € 810 = € 135,27 mln aan online omzet.

€ 43 - € 48 mln per winkel

Daarmee zou Hornbach grofweg € 810 mln - € 135 mln = € 675 mln aan winkelomzet komen. Gedeeld over de 14 Hornbach-bouwmarkten die meetellen in de like-for-like-vergelijking komen we op dik € 48 mln per winkel.

Maar... stel dat het online-aandeel in Nederland 1,5 keer zo hoog is als het gemiddelde in alle Hornbach-landen, dan kom je op 25%. En daan ziet het sommetje er zo uit:

Hornbach Nederland boekjaar 2020-2021 (*

  • Marktaandeel 21,3% (DHZ-bouwmarkten >1.000 m2)
  • € 810 mln totaalomzet
  • € 202,5 mln online-omzet
  • € 607,5 mln winkelomzet
  • € 43,4 mln gemiddelde omzet per winkel (14)
    • *) berekening door MIX