Guy Colleau noemde de 2021-cijfers eerder al 'interesting'. Nu ze er eenmaal zijn, blijkt de omzet te zijn gedaald.

Met 135 Brico-winkels, 14 Brico Planit's en 190 Praxis-bouwmarkten zette Maxeda in het boekjaar 2021-2022 samen € 1,504 mrd om.

Ter vergelijking: in 2020/2021 boekte Maxeda een stabiele jaarlijkse omzet van € 1.562 mrd. Het operationele resultaat steeg in dat boekjaar met 54% van
€ 111 mln naar € 171 mln. Maxeda's kasstroom uit werkkapitaal groeide van € 13-16 mln in 2019/2020 naar € 50 mln in 2020-2021.

Zulke details maakte Maxeda over het boekjaar 2021/2022 niet bekend. Maar als we snel rekenen, zien we dus dat de omzet met ruim 3,5% terugliep.

Van de winkel 135 Brico's zijn er overigens 77 van franchisenemers, van de 190 Praxis-winkels zijn dat er 44. In een MIX-interview noemde Maxeda-CEO Guy Colleau franchisenemers 'interne auditors'.