Met alle grote retailers uit de doehetzelf-sector blikte MIX vooruit op 2024. Hoe kijken ze bij KlusWijs naar dit lopende jaar?

Ook KlusWijs zet in 2024 in op een index van 100%. Hortensius: “We hopen op minder prijsmutaties, zelfs prijsdalingen in een aantal groepen. Met een hoger volume, maar ook weer stijgende kosten. Denk aan de nieuwe cao die niet direct in het voordeel is van kleinere winkels. De hogere basissalarissen worden daarin gecompenseerd met een lagere zondag-toeslag, maar daar hebben kleinere winkels niets aan want die zijn vaak op zondag helemaal niet open. Wij hopen de stijging van personeelskosten te compenseren met lagere energiekosten zodat we eenzelfde exploitatie krijgen als in 2023.”

KlusWijs-directeur Hans Hortensius zag in 2023 al winkelsluitingen en voorziet er nog meer: “Er zijn teveel meters in de markt, en er komen nog een paar Hornbach-winkels bij. Dus er zullen meters moeten gaan verdwijnen en dat geeft dan weer ruimte in de markt. Lokaal kopen, is daarbij een factor van belang. Onze ondernemers die zich positioneren als lokale helden hebben een hoge gunfactor en een mooie positie. Daardoor zijn we niet negatief over 2024. Zeker niet als we slimme dingen kunnen doen om klanten binnen te halen.” Zijn daar al voorbeelden van? “Zeker. We hebben al ondernemers die in hun dorpen meer doen dan alleen een bouwmarkt runnen. We hebben er één met een combinatie van bouwmarkt, woninginrichting, huishoud, koken en slapen en eentje die de functie van de gestopte dierenwinkel overgenomen heeft. En zo zijn er her en der zeker kansen. Het benutten van deze kansen vraagt om een organisatie die daadwerkelijk de lokale ondernemer in zijn kracht zet en dat is wat wij graag doen.”

Check het complete MIX-artikel-artikel met een review van 2023, een preview op 2024 en diverse ontwikkelingen die de retailers in het verschiet hebben.

Zie ook de previews van