Winkelketens en hun aantallen: Stand van Zaken

2009 was voor sommige ketens een zwaar jaar, met name voor enkele breedpakketters en ijzerwarenzaken. Terwijl andere juist flink groeiden, zo blijkt als we de stand van zaken qua winkelaantallen opnemen. Een overzicht.