Meer omzet vraagt praktische aanpak

Het verbeteren van omzet en rendement op de winkelvloer vraagt niet alleen om hooggeleerde marketingwetenschap. Rendementsgroei kent immers tal van praktische aanknopingspunten. Misschien is dat wel de belangrijkste les van een recent seminar, dat eind september werd gehouden in het nieuwe Retail Experience Center in Waalwijk.