Nieuwe trendparaplu

Op zoek naar trendgevoelige producten in de tuin moest je in het najaar, afhankelijk van de massaliteit van de goederen, óf naar Collectione (grootschaliger) óf naar Tendence (exclusief). Messe Frankfurt brengt beide evenementen begin juli samen onder één nieuwe paraplu: Decorate Life.