Géén groothandel

Een groothandel wil PGZ niet genoemd worden. Het bedrijf doet immers veel meer dan ‘dozen schuiven’ alleen. “Alle stappen die we nemen, nemen we om van dit etiket af te komen. Ik zie geen plaats meer voor groothandels in de huidige dhz-wereld.”