De leden regeren

De Necomij-organisatie gaat uit van twee speerpunten die als een rode draad door het beleid lopen: het sterke merk Ivana en een enorme betrokkenheid van de leden, die samen het beleid bepalen op basis van een groot, onderling vertrouwen. ‘Necomij is puur het uitvoerend orgaan’, luidt het credo.