Fixet-contract toch weer onder vuur

De NMa besliste op 10 mei 2001 dat Fixets franchise-contract niet in strijd is met artikel 6 van de Mededingingswet en dat Fixet dus geen ontheffing nodig heeft. Onder meer omdat Fixet qua grootte niet als een dominante marktpartij geldt. Maar op die beslissing komt de NMa mogelijk terug.