Principe CAO Dhz-branche

Na het gebruikelijke onderling gesteggel zijn werknemers en werkgevers uiteindelijk een nieuwe dhz-CAO overeengekomen. Belangrijkste punten: een loonsverhoging van 3,5%, de aanpassingen aan de Wet Poortwachter, het buitengewoon verlof en het prépensioensysteem.