In een maandenlang project heeft Maxeda de toekomstkansen van Formido geïnventariseerd. Nog niet alle opties zijn uitgewerkt en een definitief besluit is nog niet genomen. Wel werd duidelijk dat één van de opties - Formido volledig integreren in Praxis – van de baan is.

In een rondgang van drie maanden werd het Maxeda duidelijk dat Formido-ondernemers niet op deze integratie zaten te wachten. Zo blijkt uit een brief die Maxeda aan diezelfde ondernemers stuurde.

Momenteel niet haalbaar
“Bij het afwegen van de opties, hebben we ook grondig gekeken of een volledige integratie van Formido inclusief al haar winkels in de Praxis organisatie haalbaar en wenselijk is. Deze optie biedt een aantal voordelen, maar de nadelen en het uitblijven van breed draagvlak onder de ondernemers maken deze optie momenteel niet haalbaar.” Aldus Formido-directeur Jan van den Ham in de brief. Opvallend genoeg tekent hij, namens Maxeda-ceo Roel van Neerbos.

Einde jaar duidelijkheid
Expliciet stelt de brief nog: “Dit betekent niet dat er op individuele basis geen fit kan zijn met de Praxis formule, maar dat een volledige integratie niet de voorkeursoptie is.” Tot aan het eind van het jaar zal de projectgroep alle opties verder uitwerken en afwegen.

Franchisenemers opgetogen
De Stichting Formido Franchisenemers schreef een brief aan zijn leden waarin Reind Wolthers er – haast juichend - nog een schepje bovenop doet: “Hedenochtend is ons door Maxeda bekend gemaakt dat het oorspronkelijke plan om de Formido formule om te bouwen naar Praxis definitief van tafel is, en dat de Formido als zelfstandige formule zal blijven bestaan.”

(Beide mededelingen zijn in bezit van MIX)