Formido koos één A-merkenstrategie voor lijmen en kitten. Bison vulde dat nieuwe schap in. Door de consument centraal te stellen, beter te segmenteren, de wall of confusion af te breken en het rendement voor de ondernemers te verbeteren door minder voorraadkapitaal te combineren met een hogere rotatie.

“Bij Bison zijn we altijd bezig het schap te verbeteren, de consument beter te helpen en zo het rendement te verhogen. Je bent vaak gebonden aan de mogelijkheden die retailers zelf hebben en de kansen die ze je bieden.” Dat zegt country director Frank Heus (m. op foto) als hij MIX inwijdt in de nieuwste ontwikkelingen in het lijmen en kitten-schap. Formido Bouwmarkten daagde Bison uit om de ‘wall of confusion’ in het lijmen- en kittenschap af te breken. Heus: “We kregen vier uitgangspunten. De consument moest centraal staan, we moesten beter segmenteren, meer duidelijkheid scheppen in het schap en een beter rendement voor de ondernemer realiseren.” Formido legde die uitdaging bij Bison neer, gezien de jarenlange intensieve samenwerking. Bison kwam met dit unieke plan en verzorgt nu het nieuwe schap.

Keuze geeft specialisme
Edwin Veenendaal van Formido (l. op foto): “We hadden bijna alle producten van twee merken staan. Kun je nagaan hoeveel ruimte dat innam en hoe onoverzichtelijk dat was voor de consument.
Nu kiezen we voor één A-merk. Hierdoor kunnen we, naast de geijkte hardlopers, op minder ruimte veel meer gespecialiseerde oplossingen bieden. Precies wat we willen vanuit de positionering van Formido als servicebouwmarkt. Bovendien ging de investering in voorraad beduidend naar beneden, terwijl de rotatie in de testwinkels enorm steeg. Al met al een stevige verbetering van het rendement.” Veenendaal ziet wel een nadeel in de keuze voor één merk. “Als een andere merkfabrikant met een supervondst komt, kunnen wij daar niet van meeprofi teren. Aan de andere kant: als er eentje komt, verwacht je hem toch eigenlijk van Bison? Ze zijn niet voor niets marktleider!”

Doordachte keuze
Bison ging niet over één nacht ijs. De fabrikant maakte een heel diepgaande analyse van GfK-cijfers, externe bureaus en Formido-statistieken. Bison zag al snel dat het gangbare schap beter kon qua indeling. Marketing Manager Benelux Gijs van Male (r. op foto): “Alles zat er in hoor. Maar voor één klus moet je nu soms van meter 1 naar meter 4 om de bijbehorende producten te vinden. Dat vinden is moeilijk genoeg, want het oude schap zag er onoverzichtelijk uit.” Het nieuwe schap is ingedeeld in klussen van licht naar zwaar en biedt per segment alle oplossingen. Het verbetert de vindbaarheid en de koppelverkoop.”
De nieuwe indeling gaat gepaard met veel betere communicatie en signing. De drie segmenten ‘repareren’, ‘monteren’ en ‘kitten’ hebben ieder een eigen kleur en een duidelijke kopsigning. Bovendien hebben de houtlijmen een houtdecor op de achterwand, zodat je direct ziet waar je zoekt in het schap. Het feit dat de planken niet meer automatisch doorlopen, maakt bovendien de overgangen tussen de verschillende segmenten duidelijk.

Resultaten boven verwachting
Van Male: “We richtten het schap in op basis van de Consumer Decision Tree. Alle items zijn stuk voor stuk cijfermatig gescreend. Op die basis is samen met Formido Hoofdkantoor en Formido’s inkoopcommissie het assortiment samengesteld. De resultaten zijn geweldig: de verkoopresultaten in de testwinkels waren al boven verwachting. Na de uitrol zette dit zich door naar de andere winkels.”
Heus: “We stellen de consument centraal. Als de consument in de winkel snel de juiste oplossing vindt, raakt hij enthousiast over de winkel en heeft hij meer tijd om andere assortimenten te bekijken. Dat werkt nu geweldig bij Formido. Overigens is deze presentatie specifi ek voor Formido ontwikkeld met de analyse en gegevens die wij hebben uitgewisseld”, aldus Heus. “Op basis van de positionering van de specifieke formule kunnen we iedere retailer een eigen schap bieden. Maar wel met dezelfde uitgangspunten. De consument centraal, heldere segmentering, verwarring weggenomen en beter rendement voor ondernemers.” Consument blij, ondernemers blij. Franchise hoofdkantoor blij, fabrikant blij en wij krijgen allemaal het wauw-gevoel."