Maxeda DIY Group heeft zijn vorige boekjaar in de zwarte cijfers afgesloten, zo meldt Retailnews. Het verlies van € 65 mln veranderde in het boekjaar 2015 in € 82 mln winst.

Volgens een analyse van Retailnews is er sprake van een cosmetische winst. De huidige eigenaren ruilden de kredieten die zij eerder verstrekten in tegen aandelen met nominale waarde. Zie de MIX-analyse 'Chickengame'. Die aandelen kwamen in de plaats van de cumulatief preferente aandelen van de voormalige aandeelhouders, waardoor Maxeda hen geen € 158 mln euro meer hoeft uit te keren. Van dat bedrag is € 138 mln euro in het afgelopen boekjaar meegenomen, en ziedaar een winst van € 82 mln.

Oud-op-oud +0,6%

Retailnews wist kennelijk de hand te leggen op een jaarverslag van Maxeda. Ze schrijven dat Maxeda's operationeel resultaat het afgelopen boekjaar terugliep van € 29 mln naar € 12 mln. De brutowinstmarge verslechterde, terwijl de verkoop- en distributiekosten zouden zijn opgelopen. Retailnews rept verder van een omzetgroei van 1,8 procent tot € 1,34 mrd. Oud-op-oud zou de omzet 0,6% gegroeid zijn.

"We blijven investeren"

Maxeda zelf reageert naar MIX op deze berichtgeving: 

Met ingang van 27 juli 2015 is de aandeelhoudersstructuur van Maxeda Retail Group en Maxeda DIY Group BV gewijzigd als gevolg van een financiële herstructurering. Het resultaat van deze financiële herstructurering is een aanzienlijke verlaging van de schuld en van de rentelasten van de onderneming. Dit geeft een betere financiële situatie die meer ruimte biedt voor investering in groei. We investeren continu, dit was ook zichtbaar vorig jaar, niet alleen online, maar ook in nieuwe assortimenten en in onze makers-propositie. We blijven investeren, ook in nieuwe services en blijven Brico- en Praxis-winkels openen in de Benelux als ook experimenteren met nieuwe formats als Praxis om de Hoek en Praxis Tuincentrum.

Insiders vertellen overigens dat het operationeel resultaat van Maxeda's werkmaatschappijen aanmerkelijk hoger was dan de winst die Maxeda nu rapporteert.