Terwijl De Tijd meldt dat CRH (Van Neerbos Bouwmarkten) uit Intergamma zou willen vertrekken en de andere aandeelhouders ruziën over een oplossing, valt in het jaarverslag van Intergamma te lezen dat de moeder-organisatie van Gamma en Karwei zoekt naar meer grip.

De Belgische krant De Tijd vernam dat CRH (Van Neerbos Bouwmarkten) zou willen vertrekken uit Intergamma en dat de overige franchisenemers ruziën over een oplossing. Dat bericht komt in een tijd waarin Intergamma zich beraadt op een nieuwe structuur en meer grip. Zo'n 80% van de aandeelhouders schaarde zich op een recente bijzondere aandeelhoudersvergadering achter een directieplan voor de overname van de aandelen en de winkels van CRH (Van Neerbos Bouwmarkten).

Intergamma heeft als doel om leider te worden in de grotere doe-het-zelfmarkt plus huis en tuin. Daartoe worden de formules van Gamma Nederland en Karwei verder uit elkaar gepositioneerd. Meer ‘grip van Intergamma’ en misschien wel een nieuwe structuur zijn nodig voor meer slagkracht om de opgestelde strategie in de praktijk te brengen.

Gamma-directeur Ron Kloos zei bij de opening van de nieuwe Focus-Gamma in Bergen op Zoom dat het tempo omhoog moet. Over de winkels die nog twee generaties achterlopen (meer dan twintig zitten er nog op SPP-niveau) zei hij: “Die winkels mochten nog even wachten, maar er komt een moment dat we niet meer wachten.” De meeste van die winkels zijn van één franchisenemer: Van Neerbos Bouwmarkten.

Strak geleid én lokaal flexibel
In deze tijd van snel veranderende marktomstandigheden is de kwestie relevanter dan ooit. Marketinghoogleraar - en Intergamma-commissaris - Kitty Koelemeijer stelde een jaar geleden in de retailpers al dat “het franchisemodel zoals we dat nu kennen zijn langste tijd gehad heeft”. Ze voegt eraan toe: "Als de tegenwoordige tijd één ding duidelijk maakt, is het wel dat klassieke denkpatronen in franchiseland niet meer passen. Hard-franchise is het model van nu. Formules moeten strak worden geleid als het gaat om de formule-uitgangspunten, de inkoop en de logistiek. Het gaat om de samenwerking, dat is de kracht van het franchisemodel. De franchisenemer moet daarbij niet denken dat hij alles zelf kan. Hij of zij moet de inkoop, de logistiek en de marketing overlaten aan de franchisegevers. Die moeten op hun beurt flexibel zijn en de ruimte geven om de lokale markt optimaal te kunnen bedienen.”

Grip van Intergamma
Anno 2017 is de structuur opnieuw onderwerp van gesprek. “Van tijd tot tijd is het - in het licht van de snel veranderende marktomstandigheden - lastig gebleken om uiteindelijk tot overeenstemming te komen over de te volgen richting en een goede balans te vinden tussen verantwoorde investeringen enerzijds en noodzakelijke kostenbesparingen anderzijds”, zo schrijft Intergamma-CEO Harm-Jan Stoter in zijn jaarverslag over 2016. Hij heeft het over ‘grip van Intergamma’. Ten eerste om het risico te verkleinen dat franchisenemers niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Verder acht hij het noodzakelijk om de structuur van de organisatie. Zo’n structuurwijziging vergroot de slagkracht van de organisatie om de noodzakelijke strategie uit te voeren.

Structuurcommissie commissarissen
In dat kader stelde de RvC een tijdelijke Structuurcommissie in die de huidige structuur in kaart brengt en kijkt welke structuurwijzigingen nodig zijn om de slagkracht van de organisatie in het kader van de herijking van de strategie te vergroten. Commissarissen Koelemeijer (Hoogleraar Nyenrode), Verbeek (Directeur Houtwerf) en Van Vroonhoven (CEO CRH Europe Distribution/Van Neerbos Bouwmarkten) bemannen die commissie.

Een uitgebreide versie van dit artikel verschijnt later in MIX 2017-5.