Komende dinsdag presenteert de Stichting Formido Franchisenemers het convenant dat ze met Maxeda uitonderhandeld heeft. Tot die tijd tasten Formido-ondernemers in het duister omtrent de details van de afspaken.

De Stichting Formido Franchisenemers heeft op collectief niveau afspraken kunnen maken met Maxeda ten aanzien van de ontvlechting van Formido. Citaat: "Hierbij zijn we uitgegaan van de diverse groepen die binnen ons collectief aanwezig zijn. Uitgangspunt is altijd geweest voor alle ondernemers een goede toekomst te bieden, waarmee recht wordt gedaan aan de situatie. Met de huidige regeling wordt in onze ogen aan dit uitgangspunt voldaan."

Wel en niet Praxis worden
Het convenant heeft betrekking op de Formido's die van Maxeda Praxis mogen worden en dat ook willen. Maar ook op Formido's die geen Praxis mogen worden. En op Formido's die dat wel mogen, maar niet willen. In alledrie die groepen zijn er ondernemers die een contract hebben dat langer loopt dan Maxeda de Formido-formule in de lucht wil houden. En die 'overjaren' zijn geld waard in de vorm van een compensatie. Daarnaast zullen waarschijnlijk afspraken rondom het concurentiebeding een plaats krijgen in het convenant.

Vetrouwelijke details
Details van het convenant zijn overigens zo vertrouwelijk dat het Stichtingsbestuur het concept-convenant – in tgenstelling tot eerdere berichten – niet vooraf maar pas ter plekke voorlegt aan de Formido's. Tot die tijd tasten de ondernemers dus nog even in het duister.

Eerste woord aan Formido's, dan aan Maxeda-board
Alvorens het convenant trouwens definitief wordt, dient eerst Maxeda's raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn fiat nog te geven. Maar eerst is komende dinsdag dus het woord aan de Formido's. Van ondernemers-zijde is het convenant pas geldig als de ondernemers zich daarover uitgesproken hebben. Dat kunnen ze dinsdag ter plekke doen, aldus het Stichtingsbestuur. Of uiterlijk binnen een week na de presentatie.