De Bourrelier Group (v/h Bricorama) blijft zich schrap zetten tegen Intergamma's operatie Guinness. De Franse franchisenemer dwong een aandeelhoudersvergadering af en zal daar opnieuw kritische vragen stellen. Veel andere aandeelhouders morren over Bourreliers opstelling.

** UPDATE 22-05-2018: Bourrelier claimt € 100 mln bij Intergamma **

Aan de vooravond van Koningsnacht bezorgde Bourrelier Group een persbericht. Het bedrijf (v/h Bricorama) is met 75 Gamma- en Karweiwinkels de één-na-grootste franchisenemer van Intergamma. Na CRH's Van Neerbos Bouwmarkten, de franchisenemer die franchisegeven Intergamma uit wil kopen (zie rekensommetje) in Operatie Guinness (zie verzamelpagina met MIX-berichten over Guinness). Bourrelier is sinds het begin tegen dat plan en 'maakt nu gebruik van haar recht om een buitengewone algemene vergadering van Intergamma bijeen te doen roepen'. Die zal plaatsvinden op 9 mei.

Bourrelier eist opheldering
Het persbericht: "Bourrelier Group heeft tot op heden nog altijd geen opheldering en duidelijke, nauwkeurige en gedocumenteerde antwoorden op verschillende vragen gekregen. Voor Bourrelier Group is het onbegrijpelijk en ondenkbaar om deze details niet op te eisen of niet te kunnen beschikken over alle documentatie die nodig is om de risico's en de consequenties hiervan met volledige kennis van de feiten te kunnen beoordelen."

In die Bijzondere aandeelhoudersvergadering wil Bourrelier Group de volgende punten bespreken:

  • Status van de voortgang van het project Guinness en antwoorden op vragen over de gevolgen voor franchisenemers die er niet aan deelnemen;
  • Update van de businesscase die als basis heeft gediend voor de voorbereiding van project Guinness, gezien de ontwikkeling van de resultaten;
  • Update van de openingsbalans (activa / passiva) in het geval van voltooiing van project Guinness;
  • Ontwikkeling van de balans en de resultaten van de VNG-winkels die het voorwerp uitmaken van de acquisitie;
  • Voorwaarden en modaliteiten voor de financiering, zowel bij het consortium van banken als bij CRH, die bij de groep betrokken blijft (zonder uitbating van winkels) via een vendor loan en via een deelname in het kapitaal;
  • In antwoord op vragen van de Bourrelier Group, rechtvaardiging (voor de jaren sinds 2012) van de methode voor het berekenen van kortingen en inkoopbonussen die Intergamma ontvangt van leveranciers op basis van de aangekochte volumes en moet doorbetalen aan de franchisenemers;
  • Praktische organisatie van de franchise en interne bedrijfsregels na de closing van project Guinness: regeling van mogelijke belangenconflicten tussen de eigen winkels en de winkels van de franchisenemers, ten laste nemen van de kosten van project Guinness, contractuele garanties en zekerheden voor de franchisenemers die niet deelnemen aan de transactie, intra-groep relaties tussen de franchisegever en de exploitant van de eigen winkels, enz.

Voorstanders Guinness 'tu-re-luurs'
MIX vroeg om reacties bij Intergamma en een aantal franchisenemers. Intergamma meldt neutraal dat het gaat om een informatieve Bava die ze op verzoek van Bourrelier Group heeft georganiseerd. Enkele franchisenemers die instemden met operatie Guinness melden off-the-record dat ze 'he-le-maal tu-re-luurs' worden van Bourrelier Group. "De meerderheid heeft vóór Operatie Guinness gestemd. Punt."

Bourrelier niet alleen?
Bourrelier Group suggereert in haar persbericht dat zij niet alleen staat in haar strijd tegen Operatie Guinness: "Met 7 andere franchisenemers handhaaft Bourrelier Group zijn beslissing om te weigeren deel te nemen aan project Guinness in zijn huidige vorm, en Bourrelier Group houdt alle strategische en juridische opties open." Een zinssnede die niet precies aangeeft of de 7 zich nu ook achter deze nieuwe actie van Bourrelier scharen of niet. In de vorige aandeelhoudersvergadering werd Operatie Guinness met een meerderheid van stemmen aangenomen en stemden sommigen van de 7 blanco, al wil dat niet zeggen dat deze aandeelhouders meegaan in de nieuwe organisatiestructuur van Intergamma. De woordvoeder van de groep van 7 aandeelhouders die zich bij de rechters van de Ondernemingskamer achter Bourrelier schaarden, was tot op heden niet bereikbaar voor MIX.

Beeld van Bourrelier leenden we van Opinion.