Het convenant van afspraken tussen Maxeda en de Formido-ondernemers is definitief en MIX heeft het ingezien. Voor ondernemers die geen Praxis willen worden, is daarin vrijwel niets geregeld. Het bestuur van de Franchisestichting blijft in de tussentijd 'op de toko passen' en een vertrouwenscommissie ziet toe op naleving van de afspraken.

Formido's die voor Praxis kozen, worden stilaan omgebouwd. Formido's die geen Praxis-aanbod kregen van Maxeda, mogen na 1 september uitstromen en krijgen dan € 100.000 mee.

'Buiten het convenant om'
Voor Formido's die wel Praxis mogen worden, maar dat niet willen of kunnen, is in het convenant vrijwel niets geregeld. Of de uitstroomdatum van 1 september 2019 bijvoorbeeld ook voor hen geldt, is onduidelijk.
“Daar weet ik niets van”, zegt Johan Kolenbrander. “Die ondernemers moeten er met Formido Bouwmarkten uitkomen, Die afspraken gaan buiten het convenant om.” Kolenbrander is de voorzitter van de Stichting Formido Franchisenemers die met Maxeda een convenant van ontvlechting uitonderhandelde.

Als uiterste datum voor de Formido-formule als geheel noemt Kolenbrander desgevraagd eind 2019.

Op toko passen
Het bestuur van de Stichting heeft zelf met franchisegever Formido Bouwmarkten afgesproken tot eind van het jaar ‘op de toko te passen’. Hadden de andere Formido Franchisenemers daar nog een stem in? “Het heeft geen zin om een nieuw bestuur te kiezen voor die korte periode”, zegt Kolenbrander. “We hebben dat zo aan de ondernemers medegedeeld. Als ze het er niet mee eens waren, hadden ze dat moeten zeggen, Maar dan moeten ze ook in het bestuur plaatsnemen.” Saillant detail is dat de huidige bestuursleden inmiddels allemaal besloten hebben Praxis te worden. Daarmee wordt de Stichting Formdio Franchisenemers dus eigenlijk bestuurd door Praxis-ondernemers.

Vervolgstappen?
Voor de tussentijd is er een vertrouwenscommissie opgesteld. Die zal nier verder onderhandelen maar vooral toezien op het volgen van de gemaakte afspraken. Die commssie bestaat uit Luc Leunis namens Maxeda, Frits Voorhout namens Formido Bouwmarkten, Jan Koerhuis en Johan Kolenbrander namens de Stichting Formido Franchisenemers en Joeri van Rens van Marshoek als onafhankelijk lid.

Over de komende maanden zegt Kolenbrander: "Er zal hard worden gewerkt om de gemaakte afspraken uit te voeren en er voor te zorgen dat voor zowel de ondernemers als voor Maxeda de overgang van Formido soepel zal plaats vinden." Of er Formido-ondernemers juridische stappen overwegen tegen de Formido Bouwmarkten of Maxeda, weet Kolenbrander niet.

Zie het MIXonline-bericht over het definitief worden van het Formido-convenant