MIX peilde het aantal winkels in DHZ-retail per 1-1-2019. In VBS verschoof het nodige.

Bij Concepts & Companies zie je een voortdurende verschuiving. Colors@Home levert 5 winkels in, terwijl Voor Verf & Wonen er met 4 groeit. Een uitvloeisel van de strategie van dit formulehuis. Waar Thuisin en Woninginrichtingaanhuis. nl in 2017 numeriek flink groeiden, was het daar in 2018 rustig op expansievlak.

Bij DMG/Werk aan de Winkel zijn ze flink aan het shuffle’n. Deco Home en Verf en Wand krompen samen naar 46 winkels. In 2017 waren dat er 37 en 23. Veel ondernemers (17) maakten de overstap naar het label Homemadeby_ (92), waardoor de club per saldo 3 vestigingen meer telde per 1-1-2019.