"KlusWijs sluit fusies niet uit. 'Waarom niet met Gamma?'." Zo luidde de kop op Retailnews gisteren.

Terwijl Hans Hortensius met KlusWijs groeit en met Hubo concurreert om de aansluiting van ex-Formido-winkeliers, komt ineens dit bericht waarin Hortenius 'filosofeert' over een fusie van KlusWijs, misschien wel met Gamma.

Een pikante opmerking in een speelveld waarin ondernemers inmiddels beducht zijn op de eigenaar achter hun club en diens agenda. Formido-ondernemers zagen zich bijvoorbeeld ineens geconfronteerd met het besluit van Formido-eigenaar Maxeda om de formule te 'killen'. Een gedwongen overstap dus. Naar Praxis, of – als dat niet kan of niet gewenst is – naar een andere club. In die gevallen liggen Hubo of KlusWijs voor de hand. Ondernemers vragen zich dan als eerste af hoe de continuiteit is binnen de club waar ze voor tekenen. Niets vinden ze lastiger dan nú ombouwen en binnenkort geconfronteerd worden met wéér een nieuwe moeder van hun nieuwe club met wéér andere wensen of wéér een ander bord aan de gevel.

In die discusie wierp KlusWijs-franchisegever en -eigenaar Hortensius zich steeds op als rots in de branding. 'KlusWijs is mijn kindje. En kinderen zijn niet te koop. Nu niet. Nooit niet.' Einde discussie over de vraag of Hortensius KlusWijs ooit wel eens aan DGN (of een ander) zou kunnen verkopen.

Daarom schat MIX de fusie-opmerking meer als 'grapje tegen de journalist' of als dagdromerij dan als serieuze optie op Hortensius' agenda.