Toen Maxeda in 2017 besloot om de Formido-formule te stoppen, legde MIX de vestigingsplaatsen van Formido en Praxis op elkaar en bleek de zaak Zwanenburg meteen het allerheetste hangijzer. Toch is de zaak tot nu toe niet beslist. Zelfs niet na het gerechtelijk vonnis van 5 juli.

De familie Zwanenburg heeft twee van de grootste Formido's. Eén in Waddinxveen, de ander in Bodegraven. De winkel in Waddinxveen ligt precies in het exclusiviteitsgebied van de Praxis-franchisenemer in Gouda en Alphen aan den Rijn. Dus is ombouw van beide winkels naar Praxis al een probleem sinds Maxeda in 2017 besloot Formido te staken.

Franchisegever naar de rechter

Om die zaak in beweging te krijgen stapte Zwanenburg naar de rechter met vijf eisen:

  1. Dat Formido de franchiseovereenkomst tot en met de einddatum van 30 oktober 2020 zal nakomen.
  2. Dat de webshop tot die datum in de lucht zal blijven.
  3. Dat er over de jaren 2019 en 2020 een deugdelijk reclameplan zou zijn gelijk aan het jaar 2017. Dat Formido een actueel assortiment zal blijven aanbieden.
  4. Dat Formido een voorschot op de schadevergoeding ad € 350.000,- zal betalen.
  5. En dat Formido de proceskosten van deze rechtszaak zal betalen.

Formido hoofdkantoor niet opnieuw opbouwen

De rechter oordeelde dat het onevenredig hoge kosten met zich zou meebrengen om Bodegraven en Waddinxveen als Formido open te houden. En dat het praktisch onmogelijk zou zijn voor Formido om het juist afgebouwde hoofdkantoor weer op te bouwen. Daar kan Maxeda volgens de rechter dus niet toe verplicht worden.

Schadevergoeding bepalen

Wel blijft de franchise-overeenkomst tot eind 2020 van kracht en heeft de franchisegever er niet om gevraagd dat de organisatie op dit moment al nauwelijks meer operationeel is. Dit zou zich volgens de rechter moeten vertalen in een schadevergoeding die in nader onderzoek te bepalen is. Dat Formido in schikkingsonderhandelingen reeds een bedrag heeft aangeboden, is voor de rechter onvoldoende om de schade op dat bedrag vast te stellen. Dat zal dus in een volgende procedure bepaald moeten worden.

In MIX 2019-5 verschijnt een artikel met meer details uit de rechterlijke uitspraak. Zwanenburg had niets toe te voegen aan dit bericht en Maxeda onthield zich van commentaar.