De Comafin Groep (Thuisin, Woninginrichting-Aanhuis en Dé Woonspecialist) is voornemens een fonds voor ondernemers te starten.

Winkels van de Comafin-formules merkten tot op heden weinig van de crisis. Toch houdt de organisatie rekening met moeilijke tijden voor haar ondernemers. Daarom is de franchisegever voornemens een noodfonds op te richten waaruit ze ondernemers geld kan lenen om hen door een periode van liquiditeitsproblemen te helpen.

De formule stort zelf een substantieel bedrag in het fonds en vraagt leveranciers om een percentage van hun omzet aan de formules in het fonds te storten. De franchisegever gaat uitsluitend ondernemers steunen die aantoonbaar in moeilijkheden zijn gekomen door de Corona crisis en heeft daarvoor een aantal randvoorwaarden gesteld.

De Comafin Groep weet niet precies hoe lang de Corona-crisis zal duren, maar zodra ondernemers weer in rustig vaarwater verkeren, zal het fonds worden opgeheven. Overtollige tegoeden in het fonds krijgen leveranciers naar rato hun inleg terug. Hetzelfde geldt voor de terugbetaalde leningen.